Πέμπτη, Μαϊ 23rd

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DNA

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ


σπερμα


Έχει προταθεί ότι η χαμηλή ποιότητα του DNA μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την γονιμότητα σε οποιοδήποτε ζευγάρι  και όχι μόνο σε αυτά τα οποία υποβάλλονται σε μεθόδους όπως  σπερματέγχυση, κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση και μικρογονιμοποίηση.

Επιπροσθέτως, ο κατακερματισμός του DNA είναι συνηθισμένος σε ζευγάρια που έχουν ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβολών και εκείνων που επιχειρούν εγκυμοσύνη μέσω εξωσωματικής.

Η χαμηλή ποιότητα του DNA έχει προταθεί ως αιτία ανώμαλης ανάπτυξης των εμβρύων και όχι τόσο ως αιτία χαμηλής γονιμοποίησης στην κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση.


ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ DNA


1. Αποφυγή των παραγόντων (κάπνισμα, φάρμακα) που επηρεάζουν την λειτουργία των όρχεων & υπερθέρμανση αυτών (π.χ. σάουνα κ.λ.π.).
2. Η επέμβαση για την κιρσοκοίλη μπορεί να μειώσει την ζημιά στο DNA του σπέρματος σε άντρες με σοβαρές περιπτώσεις κιρσοκοίλης.
3. Αν και αντιοξειδωτικά πολλές φορές χορηγούνται δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτά βελτιώνουν ουσιαστικά τις διάφορες παραμέτρους του σπέρματος.

 

Βλ. Αντιοξειδωτικά για την ανδρική υπογονιμότητα

Βλ. Τα  test για τον υπολογισμό του κατακερματισμού σε σπερματικό DNA

 

ivf περισσότερα...για Άνδρες

  ISIGHT

  fotolia life2  

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
Ο δικτυακός μας τόπος στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Καλύπτονται θέματα θεωρητικά, τεχνικά, ενώ μπορείτε να βρείτε και διάφορες χρήσιμες
διευθύνσεις σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
.:Ελλάδα για εξωσωματική:.  .:Τα στάδια της Εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μια σελίδα:.
.:Δωρεάν ενημέρωση:.

line4

Ο πλήρης οδηγός για την εξωσωματική γονιμοποίηση - ρωτήστε μας για την εξωσωματική γονιμοποίηση ! E- [συμβουλευτική]

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.

blogatbottom