Πέμπτη, Μαϊ 23rd

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

Videos

Ανοιξτε τα παρακάτω video με ενα "κλικ". Περιέχουν αποσπάσματα απο ειδήσεις,
τεχινκές υποβοήθουμενης αναπαραγωγής και μερικά video είναι "just for fun" !

 

Προετοιμασία. Στάδιο της βλαστοκύστης. Metabolomics 1. Metabolomics 2.
prep ivf blastocyst metabolomix metabolomics
Προετοιμασία
καλλιεργητικών
για την ωοληψία
της επόμενης
μέρας.
Προσωπικό αρχείο
Giles Palmer/
T. Τριανταφύλλου.
Metabolomics-
Πως χρησιμοποιείται.
Οδηγός αυτής της
νέας τεχνολογίας. Βοηθώντας
τον εμβρυολόγο να διαλέξει το
καλύτερο έμβρυο.
ll    
Επωαστής. Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
lab embryolab fert fertilized
Τα έμβρυα φιλοξενούνται
στο εργαστήριο
μέσα σε ειδικούς επωαστές.
Τα γονιμοποιημένα ωάρια
καλλιεργούνται
μέχρι την ημέρα
της
εμβρυομεταφοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε
κάθε ωάριο και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα
γονιμοποιημένο
ωάριο στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες
του που
βρίσκονται στο κέντρο του.
ll    
Κρυοσυντήρηση. Μικρογονιμοποίηση
1.
Μικρογονιμοποίηση
2.
Metabolomics
@mitera
freeze icsi icsi weeeeeeeeeeeeee
Aπο το 1984 χιλιάδες μωρά είχαν γεννηθεί
παγκοσμίως
μετά από κατάψυξη
εμβρύων.
Το σπερματοζωάριο
ακινητοποιείται
πριν να εγχυθεί
μέσα στο ωάριο
.
Το σπερματοζωάριο
τοποθετείται μέσα
στο ωάριο με μια
ειδική πιπέτα.
Ειδήσεις στο Alter
για τη πολλά υποσχόμενη νέα
τεχνική που μειώνει
τις πολλαπλές κυήσεις και αυξάνει την επιτυχία
στην εξωσωματική.
ll    
Ωοληψία. Σπερματοζωάρια1. Σπερματοζωάρια2. Lab cam.
prep kill sperm sperms
Τα ωάρια
συλλέγονται,
τοποθετούνται στο
καλλιεργητικό
υλικό, επωάζονται στους 37οC κάτω
από ειδικές
συνθήκες μέχρι
γονιμοποίηση.
Σπερματοζωάρια-κινούνται
μέσα σε ειδικό
υλικό που μειώνει
την ταχύτητα της
κίνησης τους πριν
από την
μικρογονιμοποίηση.
Αύξηση της κινητικότητας των
σπερματοζωαρίων
μετά από ειδική επεξεργασία
.

Με μια ματιά στο
εργαστήριο της
εμβρυολογίας

kk    
Διάφανη ζώνη. Προετοιμασία σπέρματος. Βιοψία όρχεως1. Βιοψία όρχεως2.
zona ang tese teze
Η προσπάθεια του
σπερματοζωαρίου
να διαπεράσει την διαφανή ζώνη
ώστε να μπορέσει
να γονιμοποιήσει
το ωάριο.
Το δείγμα
σπέρματος
παραλαμβάνεται,
φυγοκεντρείται, καταμετράτε & συμπληρώνεται
με καλλιεργητικό
υλικό.
Στη περίπτωση
αζωοσπερμίας, η βιοψία
όρχεως μπορεί να μας πει
αν γίνεται σπερματογένεση.
Διαδικασία ανεύρεσης
σπερματοζωαρίων μέσα
από ορχικό ιστό μετά
από βιοψία όρχεων.
ll
Έλεγχος γονιμοποίησης. Αξιολόγηση 1ης ημέρας1. Ανάπτυξη εμβρύου. Αξιολόγηση 1ης ημέρας2.
pronuclei spare x me

Η γονιμοποίηση
επιβεβαιώνεται
από την
παρατήρηση
των 2
προπυρήνων.

Οι εμβρυολόγοι
παρατηρούν τα
ωάρια και
ελέγχουν για ενδείξεις
γονιμοποίησης.
Ανάπτυξη του εμβρύου από
τη γονιμοποίηση μέχρι το
στάδιο της βλαστοκύστης.
Φαίνονται καθαρά
οι δύο προπυρήνες, ένδειξη
γονιμοποίησης
.
ll    
Βιοψία Εμβρύου. Βλαστοκύστη. Υποβοηθούμενη εκκόλαψη Κρυοσυντήρηση.
biopsy blastocyst hatching freeze
Ένα κύτταρο εξάγεται από
το έμβρυο 8 κυττάρων. Το
κύτταρο χρησιμοποιείται
στη συνέχεια για γενετική
ανάλυση.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
μετά από 5 μέρες γίνεται μια
βλαστοκύστη έτοιμη για
εμφύτευση.

Μια μικρή τρύπα γίνεται στο
εξωτερικό πρωτεϊνικό
κάλυμμα που περιβάλλει το
έμβρυο.

κρυοσυντήρηση
μας δίνει την
δυνατότητα να
φυλάξουμε τα
έμβρυα τα οποία
δεν θα μεταφερθούν
.
ll    
Μικροχειριστήριο. Εμβρυολόγοι. Kosmofert 1 Kosmofert 2
manipulation egg human fertilization embryo

Χρήση ενός
ισχυρού μικρο-
σκοπίου & μικροχειριστή-
το ωάριο
ελέγχεται από 
ειδικά joysticks.

Οι βιολόγοι αναπαραγωγής
δουλεύοντας στο
εργαστήριο.
Εργαστήριο γονιμοποίησης.
Γονιμοποίηση σε ένα
τρυβλίο!
kk    
Time lapse videos Time lapse videos Time lapse videos Time lapse videos
development tube crios metabolomics1
Το νέο εργαλείο
της Cryo-
Innovation's καταγράφει
την πρόωρη ανάπτυξη του
εμβρύου.
Όλα τα έμβρυα
από μία ασθενή
από το στάδιο 2PN
μέχρι την 1η και
2η διαίρεση.
Το πρώτο
σύστημα μικροσκοπίας
1 κυτταρικό στάδιο
μέχρι την
εκκόλαψη.
Απο PRIMO Vision (Cryo-Innovation Ltd. Budapest, Hungary)
  

Robotic ICSI?
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ mou.    
robotic-icsi tube crios metabolomics1
 CSEM's XenoFactor is a fully automated microinjection system for large biological entities. MEGA ρεπορτάζ
για τη διαδικασία
της εξωσωματικής,
όπως γυρίσαμε
στη Μονάδα IVF
του ΜΗΤΕΡΑ με τη συμμετοχή του Palmer.
 
ll

 

 

blogatbottom