Δευτέρα, Ιουλ 15th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΕΜΒΡΥΩΝ

Κατάψυξη σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων

Κατάψυξη ωαρίων
Ευρύτερη εφαρμογή και επιτυχία με την κρυοσυντήρηση των ωαρίων εξαρτάται από τις συνεχείς βελτιώσεις της τεχνολογίας και με την προσεκτική επιλογή των ωαρίων που είναι κατάλληλα για κρυοσυντήρηση.


Αν και πολλοί ερευνητές συνεχίζουν να βελτιώνουν την διαδικασία κατάψυξης, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν επιτευχθεί με ωάρια νέων γυναικών καλής ποιότητας. Θα περιμέναμε τα αποτελέσματα να ήταν χειρότερα αν τα ωάρια προέρχονταν από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αν και δεν έχουν διενεργηθεί τέτοιες έρευνες ακόμη.

Παρά τις υπερβολές που μπορεί να διαβάζετε ή να ακούτε, η κατάψυξη των ωαρίων δεν πραγματοποιείται τώρα πολύ συχνά μέχρι να βελτιωθεί η διαδικασία της μεθόδου με την βοήθεια νέων τεχνολογιών. Η κατάψυξη των ωαρίων μπορεί να αποτελεί μια απογοητευτική επιλογή για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Η υαλοποίηση -κρυοσυντήρηση ωαρίων  

 

Κατάψυξη σπέρματος
Το σπέρμα μπορεί να αντέξει τις συνθήκες κατάψυξης πολύ περισσότερο από τα έμβρυα και τα ωάρια. Η περιεκτικότητά του σε νερό και το DNA που βρίσκεται στην κεφαλή του κάνει την κατάψυξη πιο εύκολη διαδικασία. Από το 1953 που καταψύχεται ανθρώπινο σπέρμα έχουν επιτευχθεί πολλές εγκυμοσύνες.

Εάν το σπέρμα έχει βρεθεί μετά από βιοψία όρχεων σε άντρες με αζωοσπερμία, μπορεί επίσης να καταψυχθεί με ευκολία.

Σπέρμα μπορεί να καταψυχθεί σε περιπτώσεις που ο άντρας δεν μπορεί να παρευρεθεί την ημέρα της ωοληψίας της συζύγου του, που δεν μπορεί να δώσει δείγμα λόγω άγχους ή νευρικότητας και σε περιπτώσεις ασθενειών που η θεραπεία τους μπορεί να επηρεάσει την γονιμότητά του.

Το σπέρμα φυλάσσεται προσεκτικά σε ταυτοποιημένες αμπούλες σε φιάλες υγρού αζώτου.

 

 cryovial

Κατάψυξη και φύλαξη ανθρωπίνων εμβρύων

Από το 1984 χιλιάδες παιδιά έχουν γεννηθεί παγκοσμίως μετά από κρυοσυντήρηση. Η κατάψυξη περίσσιας καλών εμβρύων επιτρέπει την μεταφορά λιγότερων εμβρύων σε ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από διέγερση και έτσι αποφεύγονται πολύδυμες κυήσεις (δίδυμα, τρίδυμα κτλ)

Η διαδικασία προσφέρει στους ασθενείς μια εναλλακτική λύση εφόσον η προσπάθεια από τον αρχικό, «φρέσκο» κύκλο δεν καταλήξει σε εγκυμοσύνη με ένα πολύ μικρότερο κόστος και με λιγότερα –συνήθως- φάρμακα.

Η μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων έχει επιτρέψει σε πολλούς ασθενείς να επιτύχουν περισσότερες από μία εγκυμοσύνες από μία μόνο διέγερση των ωοθηκών.

Η κατάψυξη είναι μια ιδιαίτερα τραυματική διαδικασία για τα έμβρυα και πολλά έμβρυα δεν επιβιώνουν.

Είναι φυσιολογικό ένα ή περισσότερα κύτταρα ενός εμβρύου να μην επιβιώσουν ως αποτέλεσμα της κατάψυξης και της απόψυξης των εμβρύων. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των κυττάρων ενός εμβρύου έχει επιβιώσει, είναι πιθανό να επιτευχθεί εγκυμοσύνη.

Πώς καταψύχονται τα έμβρυα;

Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διαφορετικούς χρόνους μετά τη γονιμοποίηση.

Συνήθως, τα έμβρυα καταψύχονται την 1η, 2η ή 3η μέρα μετά τη γονιμοποίηση ή στο στάδιο βλαστοκύστης.

Τα έμβρυα καταψύχονται σε κρυοπροστατευτικό υλικό, τοποθετούνται σε ειδικά σωληνάρια και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο.

 

ivf_straw


Μην αποθαρρυνθείτε αν κριθεί πως δεν υπάρχουν έμβρυα για κρυοσυντήρηση καθώς τα καλύτερα έμβρυα χρησιμοποιούνται κατά την εμβρυομεταφορά ενός φρέσκου κύκλου – κανείς δεν θα ήθελε να μειώσει τις πιθανότητες μιας εγκυμοσύνης με το να καταψύξει τα καλύτερα έμβρυα.
Καθώς η κατάψυξη είναι μια στρεσογόνος διαδικασία για τα έμβρυα και επειδή μόνο τα έμβρυα τα οποία αναπτύσσονται καλά στο εργαστήριο μπορούν να υποστούν αυτή τη διαδικασία, καταψύχονται μόνο έμβρυα καλής ποιότητας.

 


Βήμα 1ο. Πριν ένα έμβρυο μπορέσει να καταψυχθεί, όλο το νερό που περιέχει πρέπει να αφαιρεθεί καθώς ο όγκος του νερού μεγαλώνει όταν αυτό παγώνει και το έμβρυο κινδυνεύει να «σπάσει» αν απλά το τοποθετηθεί στην κατάψυξη.
Για να προστατευθεί το έμβρυο, το νερό αντικαθίσταται με κρυοπροστατευτικό υγρό. Το υλικό αυτό είναι ένα υγρό του οποίου ο όγκος δεν μεγαλώνει όταν παγώνει. Το έμβρυο έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου κατά την αντικατάσταση του νερού.

Βήμα 2ο. Όταν το περισσότερο νερό έχει αντικατασταθεί το έμβρυο εισάγεται προσεκτικά σε ένα σωληνάριο και έπειτα τοποθετείται σε μια υποδοχή ενός μηχανήματος ελεγχόμενης κατάψυξης.

Βήμα 3ο. Το έμβρυο αρχίζει να καταψύχεται με αργό ρυθμό. Αυτό συμβαίνει ώστε ο εμβρυολόγος να έχει έλεγχο της διαδικασίας, να μεγιστοποιήσει την αφαίρεση νερού από το έμβρυο και για να αποφευχθεί η δημιουργία κρυστάλλων που μπορούν να βλάψουν το έμβρυο.

Βήμα 4ο. Το κατεψυγμένο σωληνάριο έπειτα τοποθετείται προσεκτικά σε ειδικά ταυτοποιημένα μεταλλικά κάνιστρα σε φιάλες υγρού αζώτου όπου και φυλάσσεται μαζί με άλλα έμβρυα. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί αρκετές ώρες καθώς τα έμβρυα πρέπει να φτάσουν στους -196C όπου και γίνεται η φύλαξή τους.

 

Ποια ημέρα θα γίνει η κατάψυξη;

Ημέρα 0: κατάψυξη ωαρίων – χαμηλή επιτυχία, είναι όμως απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις

 oocyte


Ημέρα 1η: το ωάριο γονιμοποιείται (πριν την πρώτη διαίρεση)
- καλύτερα ποσοστά επιβίωσης μετά την απόψυξη αλλά δυσκολία στην επιλογή των κατάλληλων εμβρύων για εμβρυομεταφορά. Η ποιότητα των εμβρύων δεν είναι γνωστή μέχρι την απόψυξη όπου και γίνεται η πρώτη διαίρεση του εμβρύου.

pronuclear


Ημέρα 2η και 3η – χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας απο Ημέρα 1η αλλά τα καλύτερα έμβρυα έχουν ήδη επιλεγεί κατά την εμβρυομεταφορά οπότε η ποιότητα των εμβρύων μετά την απόψυξη είναι ήδη γνωστή.

cleavage

 

Ημέρα 5η (στάδιο βλαστοκύστης) – χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και λιγότερα έμβρυα φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης ώστε να καταψυχθεί.

blastocyst

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΜΒΡΥΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.
 • Γονιμοποιημένο ωάριο

  Το πρωινό μετά την ωοληψία θα ενημερωθείται για τον αριθμό των ωαρίων που γονιμοποιήθηκαν

 • Σπερματοζωάρια

  Επεξεργασία σπέρματος....

 • Ωάριο

  Όλα τα ωάρια δεν είναι τα ίδια! Έχετε ακούσει ποτέ τον γιατρό σας να αναφέρει "ανώριμα ωάρια", "φτωχά ωάρια " κ.λ.π.;

 • Έμβρυο τεσσάρων κυττάρων

  Το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Επιπεδο 4 κυττάρων

 • Έμβρυο οκτώ κυττάρων
 • Bλαστοκύστη

  Εμβρυομεταφορά γίνεται την 2η , 3η μέρα ή την 5η , 6η μετά την γονιμοποίηση, όπου και μπορεί να γίνει καλύτερη αξιολόγηση

 • Εκκολαπτόμενη βλαστοκύστη

  Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την περίοδο μετά την εμβρυομεταφορά παρ'όλο που έχουμε κάποια στοιχεία από μελέτες....

 • Ο κατακερματισμός του σπερματικού DNA

  Φυσιολογικά και κατακερματισμένα σπερματοζωάρια σε μικροσκόπιο φθορισμού μετά από TUNEL.

 • Μέθοδος IMSI

  Το IMSI είναι μια πραγματικού χρόνου {real time} τεχνική οπού τα σπερματοζωάρια επιλέγονται πριν την μικροένεσή τους

 • Technique IMSI 2
 • Micromanipulation

  Μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)

 • Time Lapse Monitoring Of Embryos

  Παρακολούθηση εμβρύων κατά χρονικές περιόδους

 • Τι είναι καρυότυπος;

  Η ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων ενός ατόμου σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα τους ονομάζεται καρυότυπος.

 • IVF Lab

  Ακολουθούμε όλες τις νέες τεχνολογίες Εξωσωματικής γονιμοποίησης

By Autson Web Design

blogatbottom