Τρίτη, Φεβ 27th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

IN VITRO ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

tubules20

Ο ρόλος μας είναι να σας ενημερώσουμε και να σας καθοδηγήσουμε σωστά στην κατάλληλη αντιμετώπιση του προβλήματός σας, αξιολογώντας με επιστημονικό τρόπο την κατάστασή σας.

 

Το ωάριο μετα την ωοληψια eggpic Κύτταρα που περιβάλουν το ωάριο. (Ο σκοπός αυτών των κυττάρων στις σάλπιγγες μιάς γυναίκας είναι να σταματήσει την ταυτόχρονη διέλευση πολλων σπερματοζωαρίων ταυτόχρονα
Το ωάριο καθαρίζεται από κύτταρα. Το έμβρυο περιβάλλεται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα που ονομάζεται Διαφανής Ζώνη. egg-picture Λίγα κύτταρα παραμένουν
1η ημέρα-Το γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει 2 προπυρήνες
(ο ένας με το DNA της μητέρας και ο άλλος με το DNA του πατέρα)
black 2 προπυρήνες είναι ορατoί από τον Εμβρυολόγο, 16-20 ώρες μετα την γονιμοποιήση
2η ημέρα-Εμβρυο 4 κύτταρα nice-embryo Το αναπτυσσόμενο έμβρυο.
Επιπεδο 4 κυττάρων
3η ημέρα-Εμβρυο 8 κύτταρα eight-embryo Όλα τα κύτταρα (βλαστομερίδια) είναι ίδια
5η /6η ημέρα - Το στάδιο της βλαστοκύστης.Η βλαστοκύστη αυξάνει σε μέγεθος και βγαίνει από το πρωτεϊνικό της κέλυφος (εκκόλαψη). image-blastocyst Τα κύτταρα διαφοροποιούνται.

 

ivf

Video

Το στάδιο βλαστοκύστη

Κατάψυξη σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων

Μορφολογική κλίμακα εμβρύων

Διαρκής παρακολούθηση εμβρυακής ανάπτυξης με συνακόλουθη ψηφιακή ανάλυσή της

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.

blogatbottom