Παρασκευή, Ιουν 14th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ GIFT

GIFT
Gamete intra fallopian transfer

Η διαδικασία GIFT (ενδο-σαλπιγγική μεταφορά γαμετών) είναι μια παραλλαγή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην IVF (εξωσωματικη γονιμοποιηση ), χρησιμοποιώντας πολλά από τα ίδια βήματα.

Μετά την ωοληψία από τις ωοθήκες (είτε με υπερηχο είτε με λαπαροσκόπηση) τα ωάρια και το σπέρμα τοποθετούνται στην μια εκ των δύο σαλπίγγων της γυναίκας για να γίνει γονιμοποίηση στον φυσικο τους περιβαλλον..

Η διαδικασία τοποθέτησης των ανακτημένων ωαρίων και του σπέρματος στο σώμα της γυναίκας απαιτεί λαπαροσκόπηση (μια μικρή χειρουργική διαδικασία). Αυτό διαφέρει από την κλασσική IVF, στην οποία τα ανακτημένα ωάρια τοποθετούνται σε ένα ειδικό τρυβλίο στο εργαστήριο και γονιμοποιούνται σε αυτό, δηλαδή έξω από το σώμα.

 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται λιγότερο ευρέως από την IVF. Αν και με την GIFT η γονιμοποίηση μπορεί να επιτευχθεί στο φυσικό περιβάλλον, η IVF έχει το πλεονέκτημα της γονιμοποίησης στο εργαστήριο και την επιλογή συνεπώς των καλύτερων μορφολογικά εμβρύων 

 

Η GIFT είναι μια διαδικασία κατάλληλη σε γυναίκες που έχουν μια ομαλή και φυσιολογική λειτουργία των σαλπίγγων και οι άντρες τους φυσιολογικές παράμετρους σπέρματος.

 

  ISIGHT

  fotolia life2  

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
Ο δικτυακός μας τόπος στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Καλύπτονται θέματα θεωρητικά, τεχνικά, ενώ μπορείτε να βρείτε και διάφορες χρήσιμες
διευθύνσεις σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
.:Ελλάδα για εξωσωματική:.  .:Τα στάδια της Εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μια σελίδα:.
.:Δωρεάν ενημέρωση:.

line4

Ο πλήρης οδηγός για την εξωσωματική γονιμοποίηση - ρωτήστε μας για την εξωσωματική γονιμοποίηση ! E- [συμβουλευτική]

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.

blogatbottom