Πέμπτη, Ιαν 21st

Last updateΠεμ, 01 Οκτ 2020 12pm

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

 taxidi2

Στη δημοσίευσή μας (Jan 2015) συμπεραίνεται οτι με τη βοήθεια της μεθόδου time lapse (συνεχής παρακολούθηση εμβρύων μέσω κάμερας) αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας της IVF.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην μελέτη με τον τίτλο "Morphokinetic parameters of early embryo development via time lapse monitoring " η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal Assisted Reproduction and Genetics Jan 2015.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10815-015-0436-z

Η μελέτη που έγινε στη μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ συνέκρινε την ποιότητα των εμβρύων των οποίων η επιλογή έγινε βασιζόμενη στη μέθοδο time laps(συνεχής παρακολούθηση εμβρύων μέσω κάμερας) σε αντίθεση με τα έμβρυα των οποίων η επιλογή έγινε με τις συμβατικές μεθόδους, σε υπογόνιμες γυναίκες που υπεβλήθησαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Συμπέρασμα: Οι μορφοκινητικοί παράμετροι κατά την πρώιμη ανάπτυξη των εμβρύων που μελετήθηκαν μέσω της συνεχής παρακολούθησης των εμβρύων με την τεχνική time lapse συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των υπογόνιμων ζευγαριών και επηρεάζουν τα ποσοστά των κυήσεων.


Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο Time lapse μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:

http://www.kosmogonia.gr/index.php/el/emvriologia-3/493-2013-01-14-13-25-05

GOLDILOCKS2

  ISIGHT 

 
  fotolia life2  

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
Ο δικτυακός μας τόπος στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Καλύπτονται θέματα θεωρητικά, τεχνικά, ενώ μπορείτε να βρείτε και διάφορες χρήσιμες
διευθύνσεις σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
.:Ελλάδα για εξωσωματική:.  .:Τα στάδια της Εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μια σελίδα:.
.:Δωρεάν ενημέρωση:.

 

line4

Ο πλήρης οδηγός για την εξωσωματική γονιμοποίηση - ρωτήστε μας για την εξωσωματική γονιμοποίηση ! E- [συμβουλευτική]

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 line3

a 8cellplus22009

 

line3

line3

line3

line3

blogatbottom