Πέμπτη, Ιουν 04th

Last updateΠαρ, 23 Φεβ 2018 8pm

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

 taxidi2

Στη δημοσίευσή μας (Jan 2015) συμπεραίνεται οτι με τη βοήθεια της μεθόδου time lapse (συνεχής παρακολούθηση εμβρύων μέσω κάμερας) αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας της IVF.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην μελέτη με τον τίτλο "Morphokinetic parameters of early embryo development via time lapse monitoring " η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal Assisted Reproduction and Genetics Jan 2015.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10815-015-0436-z

Η μελέτη που έγινε στη μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ συνέκρινε την ποιότητα των εμβρύων των οποίων η επιλογή έγινε βασιζόμενη στη μέθοδο time laps(συνεχής παρακολούθηση εμβρύων μέσω κάμερας) σε αντίθεση με τα έμβρυα των οποίων η επιλογή έγινε με τις συμβατικές μεθόδους, σε υπογόνιμες γυναίκες που υπεβλήθησαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Συμπέρασμα: Οι μορφοκινητικοί παράμετροι κατά την πρώιμη ανάπτυξη των εμβρύων που μελετήθηκαν μέσω της συνεχής παρακολούθησης των εμβρύων με την τεχνική time lapse συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των υπογόνιμων ζευγαριών και επηρεάζουν τα ποσοστά των κυήσεων.


Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο Time lapse μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:

http://www.kosmogonia.gr/index.php/el/emvriologia-3/493-2013-01-14-13-25-05

GOLDILOCKS2

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 line3

a 8cellplus22009

 

line3

line3

line3

line3

line3

line3

 

 • Γονιμοποιημένο ωάριο

  Το πρωινό μετά την ωοληψία θα ενημερωθείται για τον αριθμό των ωαρίων που γονιμοποιήθηκαν

 • Σπερματοζωάρια

  Επεξεργασία σπέρματος....

 • Ωάριο

  Όλα τα ωάρια δεν είναι τα ίδια! Έχετε ακούσει ποτέ τον γιατρό σας να αναφέρει "ανώριμα ωάρια", "φτωχά ωάρια " κ.λ.π.;

 • Έμβρυο τεσσάρων κυττάρων

  Το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Επιπεδο 4 κυττάρων

 • Έμβρυο οκτώ κυττάρων
 • Bλαστοκύστη

  Εμβρυομεταφορά γίνεται την 2η , 3η μέρα ή την 5η , 6η μετά την γονιμοποίηση, όπου και μπορεί να γίνει καλύτερη αξιολόγηση

 • Εκκολαπτόμενη βλαστοκύστη

  Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την περίοδο μετά την εμβρυομεταφορά παρ'όλο που έχουμε κάποια στοιχεία από μελέτες....

 • Ο κατακερματισμός του σπερματικού DNA

  Φυσιολογικά και κατακερματισμένα σπερματοζωάρια σε μικροσκόπιο φθορισμού μετά από TUNEL.

 • Μέθοδος IMSI

  Το IMSI είναι μια πραγματικού χρόνου {real time} τεχνική οπού τα σπερματοζωάρια επιλέγονται πριν την μικροένεσή τους

 • Technique IMSI 2
 • Micromanipulation

  Μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)

 • Time Lapse Monitoring Of Embryos

  Παρακολούθηση εμβρύων κατά χρονικές περιόδους

 • Τι είναι καρυότυπος;

  Η ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων ενός ατόμου σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα τους ονομάζεται καρυότυπος.

 • IVF Lab

  Ακολουθούμε όλες τις νέες τεχνολογίες Εξωσωματικής γονιμοποίησης

By Autson Web Design

blogatbottom