Παρασκευή, Ιουν 14th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 abc ivf

Α   Β   Γ  Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

 

  

Α.

Ακρόσωμα (ακροσωμική περιοχή)

 περιοχή στην άκρη της κεφαλής του σπερματοζωαρίου όπου βρίσκονται ένζυμα για την είσοδο του σπερματοζωαρίου στο ωάριο.

 

Aμνιοπαρακέντηση
Εξέταση κατά την οποία λαμβάνεται ένα δείγμα, για τον έλεγχο των γονιδίων ή των χρωμοσωμάτων του αγέννητου μωρού. Το μωρό περιβάλλεται από υγρό μέσα στη μήτρα. Αυτό το υγρό περιέχει λίγα κύτταρα της επιδερμίδας του μωρού. Ένα μικρό δείγμα υγρού λαμβάνεται με μια λεπτή βελόνα, διαμέσου του δέρματος της κοιλιάς της μητέρας. Έπειτα το υγρό αποστέλλεται στο εργαστήριο για έλεγχο. Περισσότερα...Αμνιοκέντηση

 

Aμοιβαία μετάθεση
Αμοιβαία μετάθεση συμβαίνει όταν δύο τμήματα δύο διαφορετικών χρωμοσωμάτων σπάνε και ανταλλάσσουν θέσεις μεταξύ τους.
βλ. Ισοζυγισμένη μετάθεση

 

Aναστροφή
Η αλλαγή της σειράς των γονιδίων κατά μήκος ενός συγκεκριμένου χρωμοσώματος.

 

Ανασυνδυασμένο

όταν το DNA ανασυνδυάζεται με διάφορούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα μια διαφορετική αλληλουχία του DNA του κυττάρου σε σχέση με αυτή των αρχικών.

 

Ανδρογόνο
Ορμόνη που διεγείρει τη δραστηριότητα των επικουρικών ανδρικών γεννητικών οργάνων και βοηθά στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του ανδρικού φύλου. Παράγεται σε μικρές ποσότητες και στις γυναίκες.


Ανευπλοείδια
ανώμαλος αριθμός χρωμοσωμάτων .

 

Αγωνιστές
φάρμακα που καταστέλλουν ενδογενώς την έκκριση ορμονών.

 

Ανταγωνιστές

φάρμακα που καταστέλλουν ενδογενώς την έκκριση ορμονών αλλά με διαφορετικό τρόπο από τους αγωνιστές.

 

Αντίδραση pH
Ο βαθμός οξύτητας ενός υλικού. PH=7 σημαίνει ουδέτερο, pH >7 αλκαλικό και pH<7 όξινο.

 

Antimulerian hormone (AMH)

1. Είναι η ορμόνη που σχετίζεται με τη διαφοροποίηση του φύλου και 2. τα επίπεδα αυτής καθορίζουν τον αριθμό των ωοθυλακίων στην ωοθήκη.

 

Ανώμαλο σπερματοζωάριο ή  άτυπες μορφές: μη φυσιολογική μορφή κεφαλής, μέσου τμήματος ή ουράς ή συνδυασμού αυτών στα σπερματοζωάρια.

 

Απλοειδές κύτταρο: κύτταρο με 23 χρωμοσώματα (πχ ωάριο, σπερματοζωάριο)

 

Aποβολή.
Πρώιμο τέλος μιας εγκυμοσύνης, προτού να είναι ικανό το μωρό να επιβιώσει εκτός της μήτρας. Περισσότερα...αποβολή

 

Απόψυξη εμβρύου
Σταδιακή αργή αλλαγή θερμοκρασίας κατεψυγμένων εμβρύων ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες στη δομή τους. Περισσότερα...Απόψυξη εμβρύου

ivf

 

Αρνητικό αποτέλεσμα. (DNA)
Το αποτέλεσμα του ελέγχου που δείχνει ότι το άτομο που ελέγχεται δεν έχει την αλλαγή (μετάλλαξη) στο γονίδιο.

 

Αυτοσωμικά επικρατή γενετικά νοσήματα
Ασθένειες κατά τις οποίες για να προσβληθεί ένα άτομο αρκεί να κληρονομήσει ένα μόνο αλλαγμένο αντίγραφο (μετάλλαξη) του γονιδίου. Το αλλαγμένο γονίδιο επικρατεί του φυσιολογικού γονιδίου.

 

Αυτοσωμικά υποτελή γενετικά νοσήματα
Ασθένειες κατά τις οποίες για να προσβληθεί ένα άτομο πρέπει να κληρονομήσει δύο αλλαγμένα αντίγραφα (μεταλλάξεις) του γονιδίου (ένα αλλαγμένο αντίγραφο από κάθε γονέα). Ένα άτομο που φέρει ένα μόνο αντίγραφο του αλλαγμένου γονιδίου αποτελεί έναν μη προσβεβλημένο φορέα.

 

Αυτοσωμικά χρωμοσώματα
Διαθέτουμε 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Τα ζεύγη 1 έως 22 ονομάζονται αυτοσωμικά χρωμοσώματα και είναι παρόμοια στους άντρες και τις γυναίκες. Το 23ο ζεύγος διαφέρει στους άντρες και τις γυναίκες και αποτελείται από τα φυλετικά χρωμοσώματα

 

Ανεξήγητη υπογονιμότητα
Υπογονιμότητα που δεν οφείλεται σε κανένα γνωστό παράγοντα

 

Αντισπερματικά αντισώματα
Αντισώματα που εμποδίζουν την άνοδο του σπέρματος στο γεννητικό σωλήνα και επομένως τη σύλληψη.

 

Αναστολή προσπάθειας
Στην εξωσωματική, όταν ένας κύκλος θεραπείας εγκαταλείπεται αφού χορηγηθούν τα φάρμακα, αλλά σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από την ωοληψία.

 

ASRM
American Society of Reproductive Medicine Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

 

Β

Βιοχημική εγκυμοσύνη:Είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε θετικά αποτελέσματα β-χοριακής στο αίμα αλλά δεν υπάρχουν εμβρυικά στοιχέια και σάκος στον υπέρυχο.

 

Βιοψία εμβρύου: μέθοδος που χρησιμοποιείται στη προεμφυτευτική διάγνωση.

 

Βραχύ Πρωτόκολλο (SHORT PROTOCOL)
Θεραπευτικό σχήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 

Βλαστοκύστη
Ο κυτταρικός σχηματισμός κατά το στάδιο της εμβρυϊκής ανάπτυξης μετά από 5 ή 6 ημέρες καλλιέργειας στο εργαστήριο. Περισσότερα...βλαστοκύστη

βψ

 

Βλαστόκοιλος
Η κοιλότητα που σχηματίζεται στο στάδιο της βλαστοκύστης και είναι γεμισμένη με υγρό.

 

Βλαστομερίδιο
τα πανομοιότυπα κύτταρα στο έμβρυο πριν την εμφύτευσή του ως αποτέλεσμα κυτταρικών διαιρέσεων στο γονιμοποιημένο ωάριο.

 

Βλαστικό κυστίδιο: πυρήνας ανώριμων ωαρίων.

 

Βιοψία Όρχεων (ΒΛ. ΤΕSE)
Εξέταση όρχεων για εντοπισμο πιθανής κακοήθειας ή για εντοπισμό εστιών σπερματογένεσης. Περισσότερα...Μέθοδος TESE (βιοψία όρχεως)

 

Γ
Γαμέτης
Το ανδρικό σπερματοζωάριο ή το θηλυκό ωάριο.

 

Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)
Μία επέμβαση κατά την οποία ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες, αναμιγνύονται με το σπέρμα και αμέσως μεταφέρονται στην σάλπιγγα, έτσι ώστε η γονιμοποίηση να επιτευχθεί μέσα στο σώμα της γυναίκας. Περισσότερα...GIFT (Gamete intra fallopian transfer)


Γενετική ασθένεια.
Μια ασθένεια που προκαλείται από ένα ελάττωμα σε ένα γονίδιο ή ένα χρωμόσωμα.

 

Γενετική συμβουλευτική.
Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε άτομα που ανησυχούν για μία ασθένεια, η οποία πιθανώς να έχει γενετική αιτιολογία.

 

Γενετικός.
Που προκαλείται από τα γονίδια, που σχετίζεται με τα γονίδια.

 

Γενετικός έλεγχος.
Η εξέταση που ανιχνεύει εάν υπάρχουν αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο ή χρωμόσωμα. Συνήθως γίνεται με εξέταση αίματος ή ιστού.

.

Γενετικός σύμβουλος.
Ένας ειδικός που παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη σε ανθρώπους που ανησυχούν για μία ασθένεια, η οποία πιθανώς να έχει γενετική αιτιολογία.

 

Γονίδιο.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να λειτουργήσει το σώμα, οι οποίες αποθηκεύονται με χημική μορφή πάνω στα χρωμοσώματα.

 

Γονιδίωμα
το σύνολο του γενετικού υλικού


Γονόρροια.
Σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος. Υπεύθυνος μικροοργανισμός ο γονόκοκκος.

 

Γοναδοτροφίνες
Φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για να διεγείρουν τις ωοθήκες, παρόμοιες σε δομή με την θυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH), που παράγεται από την υπόφυση.
Περισσότερα...Γοναδοτροπίνες

 

Γοναδοτροπίνες
Ορμόνες που εκκρίνονται από την υπόφυση και διεγείρουν τις ωοθήκες και τους όρχεις στις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα.

 

Γονιμότητα
Η ικανότητα του άνδρα και της γυναίκας για τεκνοποίηση

.

Δ

 

Δακτυλιοειδές χρωμόσωμα.
Όρος που χρησιμοποιείται όταν τα άκρα ενός χρωμοσώματος ενώνονται παίρνοντας σχήμα δακτυλίου.

 

De novo
Φράση από  που σημαίνει «εκ νέου». Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αλλαγμένο γονίδιο ή χρωμόσωμα που είναι «νέο», όταν για παράδειγμα και οι δύο γονείς του ατόμου που το έχει, διαθέτουν φυσιολογικά γονίδια ή χρωμοσώματα.

 

Δίκερος μήτρα

μη φυσιολογική ανατομία μήτρας.

 

Δίχωρη μήτρα

μη φυσιολογική ανατομία μήτρας.

 

Διάφανη ζώνη
Η μεμβράνη που περικλείει το ωοκύτταρο και αποτελεί ένα από τα εμπόδια της πολυσπερμίας αλλά και είναι αυτή που καθορίζει την γονιμοποίηση του ωοκυττάρου απο σπερματοζωάριο του ίδιου είδους και μόνο.

 


Διέγερση
Διέγερση των ωοθηκών με φάρμακα για να παράγουν περισσότερα ωάρια από ένα φυσιολογικό κύκλο. Περισσότερα...Διέγερση

 

Διπλοειδές κύτταρο

κύτταρο με 46 χρωμοσώματα (πχ σωματικά κύτταρα ).


Διπλασιασμός
Η μη φυσιολογική επανάληψη μιας αλληλουχίας γενετικού υλικού σε ένα γονίδιο ή ένα χρωμόσωμα.

 

DNA
Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του.

 

Δευτερογενής υπογονιμότητα
Υπογονιμότητα που εμφανίζεται ύστερα από προηγούμενη εγκυμοσύνη, οποιοδήποτε και αν ήταν το αποτέλεσμα αυτής. (~60% των περιπτώσεων).

 

Διαβατότητα σαλπίγγων
Η δυνατότητα της σάλπιγγας να επιτρέψει τη δίοδο των γονιμοποιημένων ωαρίων και τη μετάβασή τους στη μήτρα. Περισσότερα...Διαβατότητα σαλπίγγων

 

Δωρεά ωαρίων
Χρήση ωαρίων από άλλη γυναίκα. Περισσότερα...Δωρεά ωαρίων

 

Ε

 

Εκκόλαψη (εκκολαπτόμενη βλαστοκύστη)

διαδικασία κατά την οποία διασπάται η ζελατινώδης κάψα που περιβάλει το έμβρυο με σκοπό τη διεκόλυνση της εμφύτευσης του εμβρύου.
Έλλειψη
Η παράλειψη τμήματος του γενετικού υλικού. Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την απουσία μιας περιοχής ενός γονιδίου ή ενός χρωμοσώματος.

ελλειψει

Έλλειψη χρωμοσώματος

απουσία ενός από τα χρωμοσώματα, σχετίζεται με την παρουσία γενετικών ασθενειών.


Έμβρυο
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο και εάν επιτευχθεί εγκυμοσύνη το κύημα έως τον τοκετό. (Στην αγγλική γλώσσα καλείται embryo το κύημα μέχρι την 8η εβδομάδα ανάπτυξης ενώ από τότε και έως τον τοκετό λέγεται fetus).

 

Εμβρυομεταφορά
Μεταφορά ενός ή περισσοτέρων εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας. Περισσότερα...Εμβρυομεταφορά

 

Ένζυμα

πρωτεϊνες που καταλύουν αντιδράσεις.

 

Ενδομητρίωση
Κατάσταση κατά την οποία κύτταρα παρόμοια με αυτά του ενδομητρίου, που φυσιολογικά επενδύουν την κοιλότητα της μήτρας, βρίσκονται έξω από την μήτρα, προκαλώντας πόνο, εσωτερική αιμορραγία, και μείωση της γονιμότητας.

 

Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
Η διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται ωάρια και σπερματοζωάρια και τοποθετούνται μαζί για να επιτύχουν γονιμοποίηση έξω από το σώμα, στο εργαστήριο.
Περισσότερα...Εξωσωματική γονιμοποίηση

 

Επιδιδυμίδα
Ελικοειδές σωληνάριο πάνω στους όρχεις, όπου το σπέρμα υφίσταται επεξεργασία ώστε να αποκτήσει κινητικότητα και αποθηκεύεται.

 

Εμβυονικά Αρχέγονα Κύτταρα (Stem Cells).
Κύτταρα που είναι κατάλληλα να "αναπρογραμματίζονται" και να εξελίσσονται σε οποιοδήποτε ή σχεδόν οποιοδήποτε τύπο κυττάρου μέσα στο σώμα.
Περισσότερα...Stem Cells

 

Έλεγχος ωορρηξίας
Η με διάφορους τρόπους (υπερηχογραφικός, ορμονικός) επιβεβαίωση της ωορρηξίας. Περισσότερα...Έλεγχος ωορρηξίας


Έλεγχος τραχηλικής βλέννας
Η πυκνότητα της τραχηλικής βλέννας είναι διαφορετική στα διάφορα στάδια του έμμηνου κύκλου.


Έμβρυο μεταφορά
Κατά την εξωσωματική, η μεταφορά εμβρύων στη μήτρα.


Εμφύτευση
Η εμφώλευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στον βλεννογόνο της μήτρας


Εμμηνόπαυση

φυσιολογική παύση της εμμήνου ρήσεως.

 
Έμμηνος ρήση

μηνιαία απόπτωση του ενδομητρίου.

 

Ένεση HCG
Ορμόνη που χορηγείται σε κύκλους διέγερσης για να προκαλέσει ωοθυλακιορρηξία

 

Ενδοσαλπιγγική Μεταφορά Γαμετών (GIFT)
Αφού ληφθούν τα ωάρια, αναμειγνύονται με σπερματοζωάρια και κατόπιν τοποθετούνται, με μικροχειρουργική επέμβαση (λαπαροσκόπηση), στις σάλπιγγες της γυναίκας για γονιμοποίηση in vivo.

 

Εθνική Βιοηθική Συμβουλευτική Επιτροπή
Επιτροπή που συμβουλεύει τον Πρόεδρο για ζητήματα ηθικής σχετικά με την Ιατρική και τη Βιολογία, με γνωμοδοτικό αλλά όχι αναγκαστικά αποφασιστικό ρόλο.

 

Ελεύθερες ρίζες

ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν οξεοδωτικό στρες στα κύτταρα.

 


Ευπλοειδεία

η ύπαρξη φυσιολογικού αριθμού  χρωμοσωμάτων.

 


Η
HFEA είναι η ανεξάρτητη δημόσια διοικητική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο. αρμόδια για την ρύθμιση και διαπίστευση μονάδων και επαγγελματιών. Ακόμη διατηρεί μία βάση δεδομένων με τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη θεραπέια της υπογονιμότητας.


Ζ
Ζυγοτες
Το γονιμοποιημένο ωάριο, με εμφανείς τους δύο προπυρήνες. Η πρώτη μέρα ανάπτυξης του εμβρύου.

πν


ZIFT

μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπου γίνεται μεταφορά των γαμετών απευθείας στις σάλπιγγες.

Ι
IVF
In vitro fertilization, γονιμοποίηση στο εργαστήριο, εξωσωματική γονιμοποίηση.

in vitro
Εργαστηριακή δοκιμασία.

 

IMSI

μέθοδος μικρογονιμοποιήσης κατά την οποία επιλέγονται τα σπερματοζωάρια προς γονιμοποίηση, μέσω μεγαλύτερης μεγέθυνσης, με βάση τη μορφολογία τους.

ICSI
Ενδοωoπλασμική έγχυση σπερματοζωαρίου
ICSI είναι η τεχνική της εγχύσεως ενός μόνο σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο. Περισσότερα...ICSI
ιψσι

Ινομυώματα
Τα ινομυώματα είναι μικρά καλοήθη ογκίδια που βρίσκονται στη μήτρα και έχουν σύσταση που μοιάζει αρκετά με αυτήν του χόνδρου. Η ιατρική τους ονομασία είναι "λειομυώματα".

 

Ισοζυγισμένη μετάθεση
Μια μετάθεση κατά την οποία δε χάνεται ούτε προστίθεται χρωμοσωμικό υλικό, αλλά συμβαίνει αναδιάταξη στο χρωμόσωμα. Ένα άτομο που έχει μια ισοζυγισμένη μετάθεση συνήθως δεν επηρεάζεται από αυτή.

δνα

 

Θ

θετικό αποτέλεσμα.  [DNA]
Το αποτέλεσμα της εξέτασης που δείχνει ότι το άτομο που ελέγχεται διαθέτει την αλλαγή (μετάλλαξη) στο γονίδιο.


Θυρεοειδής
Ενδοκρινής αδένας που παράγει τις ορμόνες: θυροξίνη (Τ3) και τριωδοθυρονίνη (Τ4).

 

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη

ορμόνη που εκλειέται από σύστημα υποθάλαμος-υπόφυση (εγκεφαλική περιοχή) και προωθεί την έκκριση ορμονών του θυρεοειδή (Τ3 και Τ4).

 

Κ
Κατάψυξη εμβρύων
Έμβρυα που δεν χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής μπορούν να καταψυχθούν και να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση. Συνώνυμη της κρυοσυντήρησης. Περισσότερα...Κατάψυξη εμβρύων

 

Κατακερματισμός DNA

κατάτμηση του γενετικού υλικού.

 

Κοκκιώδη στοιβάδα

κοκκιώδη στοιβάδα συγκεντρωμένη γύρω από την διάφανη ζώνη του ωαρίου.Απότελει το πρώτο φυσικό εμπόδιο για την είσοδο περισσότερων του ενός σπερματοζωαρίων με την έκκριση διάφορων πρωτεϊνών. Συμβάλλει στην θρέψη του ωαρίου και βοήθα στο ταξίδι του ωαρίου στην σάλπιγγα,.

 

ΚΥΒΕΛΗ Το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας 'ΚΥΒΕΛΗ' είναι ενα σωματείο αλληλοϋποστήριξης των υπογόνιμων ζευγαριών στην Ελλάδα.

 

Κρυοσυντήρηση
Η αποθήκευση γαμετών (σπερματοζωαρίων) ή εμβρύων καταψύχοντάς τα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα...Κατάψυξη

 

Κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης
Σύνολο ενεργειών, ιατρικών πράξεων, εργαστηριακών εξετάσεων και χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την γονιμοποίηση ενός ή πολλών ωαρίων, τη δημιουργία εμβρύων και την μεταφορά τους στη μήτρα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα. Περισσότερα...Κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης

 

Κύκλος θεραπείας
α)εξωσωματική γονιμοποίηση με φρέσκα έμβρυα- ο κύκλος αρχίζει με την χορήγηση φαρμάκων για την διέγερση των ωοθηκών , ή αν δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα, με απλή παρακολούθηση του ωοθυλακίου με σκοπό την συλλογή ωαρίων και την γονιμοποίηση τους για την δημιουργία εμβρύων.
β)εξωσωματική με κατεψυγμένα έμβρυα- ο κύκλος αρχίζει με την απόψυξη των αποθηκευμένων εμβρύων με σκοπό την μεταφορά στην μητρική κοιλότητα.

 

Κλίμακα ποιότητας του εμβρύου
Τα έμβρυα που προκύπτουν από την εξωσωματική βαθμολογούνται με γνώμονα υφιστάμενη κλίμακα ώστε εκείνα που θα μεταφερθούν να είναι καλής ποιότητας.
Περισσότερα...Κλίμακα ποιότητας του εμβρύου

 

Καλλιεργητικά υγρά.
Υλικά επεξεργασίας και ανάπτυξης σπέρματος ή άλλων ζωντανών κυττάρων.
οο

 

κρυοσυντήρηση
Η εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι δυνατό να οδηγήσει στη δημιουργία πολλών εμβρύων. Η περίσσεια των εμβρύων αυτών καταψύχεται και διατηρείται σε τράπεζα εμβρύων ώστε να χρησιμοποιηθούν πάλι επί πιθανής αποτυχίας.

 

Kορτιζόνη.
Ορμόνη που εκκρίνεται από τον φλοιό των επινεφριδίων.

 

Κληρονομικές ασθένειες
Ασθένειες που μεταδίδονται από τους γονείς

 

Κλωνισμός /κλωνοποίηση
Κατασκευή κυττάρων, οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με χρήση του DNA ενός μόνο ατόμου «γονέα», χωρίς την διαδικασία της αναπαραγωγής. Περισσότερα...κλωνοποίηση

 

Κιρσοκήλη
Διόγκωση του αγγείου μέσα στους όρχεις το οποίο οδηγεί σε μια αύξηση της θερμοκρασίας και εμποδίζει την σωστή αιμάτωση της περιοχής. Τι είναι η κιρσοκήλη?

 

Κλινικές Κυήσεως
το οποίο κυρίως κρίνεται από το θετικό τέστ κυήσεως που θα γίνει ή από την στιγμή που θα ακούσουμε τους καρδιακούς παλμούς του εμβρύου υπερηχογραφικά

 

Κλινικοί Εμβρυολόγοι
ΒΛ. Π.Ε.Κ.Ε. Πανελλήνια Ένωσης των Κλινικών Εμβρυολόγων (Π.Ε.Κ.Ε.)

 

Κυστική Ίνωση
Η κυστική ίνωση αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες γενετικές νόσους που προσβάλλουν τη λευκή φυλή. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η έκκριση κολλώδους βλέννας, που δεν μπορεί να περάσει ελεύθερα από τους αεραγωγούς, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες μολύνσεις στους πνεύμονες και ανικανότητα απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών από το έντερο.
Το ελαττωματικό γονίδιο προκαλεί, ακόμη, τη μειωμένη έκκριση ενζύμων τα οποία υποβοηθούν την πέψη των τροφών (παγκρεατικά ένζυμα).

 

κατάψυξη Εμβρύων
Η εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι δυνατό να οδηγήσει στη δημιουργία πολλών εμβρύων. Η περίσσεια των εμβρύων αυτών καταψύχεται και διατηρείται σε τράπεζα εμβρύων ώστε να χρησιμοποιηθούν πάλι επί πιθανής αποτυχίας. Περισσότερα...κατάψυξη Εμβρύων

 

Καρυότυπος
Περιγραφή του αριθμού και του τύπου χρωμοσωμάτων στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού. Περισσότερα...Καρυότυπος


Λ
Λαπαροσκόπηση
Επεμβατική διαγνωστική ιατρική τεχνική με τη βοήθεια οργάνου που ονομάζεται λαπαροσκόπιο η οποία επιτρέπει τον έλεγχο του εσωτερικού της κοιλιάς.
lap

 

Λήψη χοριακών λαχνών ή τροφοβλάστη, CVS
Μια εξέταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που περιλαμβάνει λήψη κυττάρων για τον έλεγχο των γονιδίων ή των χρωμοσωμάτων του εμβρύου όσον αφορά συγκεκριμένες γενετικές παθήσεις. Ένας μικρός αριθμός κυττάρων λαμβάνεται από τον αναπτυσσόμενο πλακούντα και αποστέλλεται στο εργαστήριο για έλεγχο. Περισσότερα...τροφοβλάστη

 

Live birth
H γέννηση ενός ή περισσοτέρων μωρών

.

Λευκά αιμοσφαίρια
Ένα από τα συστατικά του αίματος. Σχετίζεται με τον αμυντικό μηχανισμό του σώματος.

 

Live birth rate
Ο αριθμός των ζωντανών γεννήσεων που επιτυγχάνονται στο τέλος 100 κύκλων θεραπείας.

 

Μ

Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας.
Υπερηχογράφημα του πίσω μέρους του λαιμού του εμβρύου, όπου φυσιολογικά υπάρχει ένας χώρος γεμάτος υγρό. Εάν το μωρό έχει κάποια συγγενή πάθηση (όπως σύνδρομο Down), το μέγεθος του χώρου δεν είναι φυσιολογικό. Περισσότερα...αυχενικής διαφάνειας
jj

 
Μετάθεση.
Αναδιάταξη του χρωμοσωμικού υλικού. Προκύπτει όταν ένα κομμάτι ενός χρωμοσώματος σπάει και ενώνεται σε άλλο χρωμόσωμα.

 

Μετάθεση κατά Robertson.
Μια μετάθεση κατά Robertson συμβαίνει όταν ένα χρωμόσωμα συντήκεται με ένα άλλο.

 

Μετάλλαξη.
Μια αλλαγή σε ένα γονίδιο. Μερικές φορές όταν ένα γονίδιο αλλάζει, οι πληροφορίες του αλλοιώνονται και παύει να λειτουργεί σωστά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια γενετική ασθένεια.


Metabolomics

μέθοδος για τη μελέτη του μεταβολικού προφίλ του εμβρύου.

 

Μείωση I κ II

κυτταρικός κύκλος στος γαμέτες.

 

Μετάφαση

φάση του κυτταρικού κύκλου.


Μεσόφαση

φάση του κυτταρικού κύκλου.

 

Μη ισοζυγισμένη μετάθεση.
Μια μετάθεση κατά την οποία συμβαίνει μια χρωμοσωμική αναδιάταξη που οδηγεί σε επιπλέον χρωμοσωμικό υλικό ή απώλεια χρωμοσωμικού υλικού, ή και τα δύο. Μπορεί να προκύψει στο παιδί ενός γονέα με ισοζυγισμένη μετάθεση.

 

Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration (MESA)
Η συλλογή σπέρματος άμεσα από τις επιδιδυμίδες με απλή παρακέντηση.

 

Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας
Υπερηχογράφημα του πίσω μέρους του λαιμού του εμβρύου, όπου φυσιολογικά υπάρχει ένας χώρος γεμάτος υγρό. Εάν το μωρό έχει κάποια συγγενή πάθηση (όπως σύνδρομο Down), το μέγεθος του χώρου δεν είναι φυσιολογικό.

 

Μικρογονιμοποίηση
Μια παραλλαγή της εξωσωματικής θεραπείας, όπου ένα μοναδικό σπερματοζωάριο εισάγεται με μικροένεση στο εσωτερικό του κυττάρου του ωαρίου.
Περισσότερα...Μικρογονιμοποίηση

 

Μικρογονιμοποιηση (ICSI)
Ενδοωπλασμική έγχυση σπερματοζωαρίου
ICSI είναι η τεχνική της εγχύσεως ενός μόνο σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο.
uu

 

Μικρό-ελλείμματα στο χρωμόσωμα Υ (Y Micro-deletions)
Από το χρωμόσωμα Υ λείπουν μικρά δομικά κομμάτια.Περισσότερα...Μικρό-ελλείμματα
azf

Μακρύ Πρωτόκολλο
Θεραπευτικό σχήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 

Μήτρα
Όργανο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το έμβρυο.

 

Μεσογειακή Αναιμία.
Κατά το πλείστον κληρονομική νόσος που συνίσταται στη διαταραχή σχηματισμού αιμοσφαιρίνης (έλλειψη μιας αλυσίδας από τις 4 που απαιτούνται) και καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Η νόσος χωρίς καμιά θεραπευτική φροντίδα εξελίσσεται θανατηφόρα μέσα στην πρώτη δεκαετία της ζωής. Με την εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων η επιβίωση έχει παραταθεί πολύ και η κατάληξη μπορεί να συμβεί λόγω των επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων κυρίως λόγω των επιπλοκών της εμφανιζόμενης αιμοχρωμάτωσης (ανεπάρκεια ενδοκρινών αδένων, κίρρωση και κυρίως καρδιακή ανεπάρκεια που επιτείνεται και λόγω της χρόνιας υποξαιμίας).

 

Μιτοχόνδρια
Το μιτοχόνδριο- κυτταρικό οργανίδιο, το οποίο περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη. Μιτοχόνδρια απαντούν μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα και αποκαλούνται συχνά "εργοστάσια του κυττάρου"?
Τα μιτοχόνδρια διαθέτουν δικό τους γονιδίωμα, το οποίο υπάρχει σε πολλά αντίγραφα.

 

Μορίδιο

έμβρυο περίπου 16 κυττάρων  - στάδιο πριν τη βλαστοκύστη.

 


Ν
Νεογνικός θάνατος
Ο θάνατος ενός μωρού μέσα στις πρώτες 28 ημέρες από την γέννηση.

 

Ο

Οικογενειακό δέντρο.
Ένα διάγραμμα που απεικονίζει τα άτομα της οικογένειάς σου (αυτά που πάσχουν και αυτά που δεν πάσχουν από μια γενετική ασθένεια) και τον τρόπο που σχετίζονται με εσένα και μεταξύ τους.


Ομοζυγωτά δίδυμα
Δίδυμα που προέρχονται από το ίδιο ωάριο.

 

Όρχις
Το ανδρικό γεννητικό όργανο. Περισσότερα...Όρχις

Ορμόνη LH
Ορμόνη κρινόμενη από την υπόφυση που προάγει την παραγωγή σπέρματος στον άνδρα και την ωοθυλακιορρηξία στη γυναίκα.

 

Οιστραδιόλη
Μία από τις δύο ορμόνες της γυναίκας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία της αναπαραγωγής.

 

Οιστρογόνο
Ορμόνη η οποία διεγείρει την ανάπτυξη των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του γυναικείου φύλου και ρυθμίζει τον γενετικό κύκλο. Παράγεται σε μικρές ποσότητες και στους άντρες.

 

Όρχεις
Ανδρικό γεννητικό όργανο που παράγει το σπέρμα και την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη

 

Π
Πολυκυστικές Ωοθήκες
Ο όρος περιγράφει την εικόνα που φαίνεται στο υπερηχογράφημα, όταν στην επιφάνεια των ωοθηκών διακρίνονται πολλές μικρές κύστεις.

 

Πολύποδες
Καλοήθη συνήθως νεοπλασματικά μισχωτά ογκίδια σε βλεννογόνους όπως της μήτρας ή του τραχήλου.

  

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (Π.Γ.Δ), (PGD)
Η διαδικασία εντοπισμού γενετικών ασθενειών στο γενετικό υλικό εμβρύων και η εν συνεχεία επιλογή και εμβρυομεταφορά υγιών εμβρύων που προέκυψαν με τη μέθοδο αυτή.
Περισσότερα...Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση
θθ

 

Πρώιμη εμμηνόπαυση-
Όταν εμφανίζεται η εμμηνόπαυση πριν από τα 40, είτε φυσιολογικά είτε προκληθείσα , είναι γνωστή ως «πρώιμη» εμμηνόπαυση.

 

 

Πρωτόκολλο διέγερσης.
Θεραπευτικό σχήμα διέγερσης των ωοθηκών.

 

Πυρηνική μεταφορά
Μεταφορά DNA από ένα κύτταρο σε ένα ωάριο του οποίου έχουμε αφαιρέσει τον πυρήνα.

 

Πυρηνίσκοι

σχηματισμοί στο πυρήνα του κυττάρου.

 

Πρωτόκολλο
Ο τρόπος ιατρικής προσέγγισης του κύκλου διέγερσης. Συνήθως ποικίλλει ως προς τη διάρκειά του, τον αριθμό των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων και το δοσολογικό σχήμα.

 

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA)
Διαδερμική συλλογή σπέρματος με βελόνη από την επιδιδυμίδα. Περισσότερα...PESA

 

Πλακούντας.
Ο πλακούντας βρίσκεται προσκολλημένος στο εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας της εγκύου. Το μωρό τρέφεται από τον πλακούντα. Ο πλακούντας μεγαλώνει από το γονιμοποιημένο ωάριο κι έτσι συνήθως διαθέτει τα ίδια γονίδια με το μωρό.

 

Πλεονάζοντα Έμβρυα
Η εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι δυνατό να οδηγήσει στη δημιουργία πολλών εμβρύων. Η περίσσεια των εμβρύων αυτών καταψύχεται και διατηρείται σε τράπεζα εμβρύων ώστε να χρησιμοποιηθούν πάλι επί πιθανής αποτυχίας. Περισσότερα...Πλεονάζοντα Έμβρυα

 

PCR
POLYMERASE CHAIN REACTION.
Η PCR είναι τεχνική που χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει με ακρίβεια μικρά τμήματα του DNA ώστε να βοηθηθεί η διάγνωση γενετικών λαθών που οδηγούν σε ασθένειες. Περισσότερα...PCR


PICSI

μέθοδος μικρογονιμοποίησης κατά την οποία επιλέγονται ώριμα σπερματοζωάρια.

 

PVP

υλικό που χρησιμοποιείται στη μικρογονιμοποίηση για την ακινητοποίηση των σπερματοζωαρίων.

 

Πολύδυμη κύηση
Κυήσεις στις οποίες αναπτύσσονται 2 ή περισσότερα έμβρυα. Περισσότερα...Πολύδυμη κύηση
ll

 

Πρωτογενής υπογονιμότητα χαρακτηρίζεται η περίπτωση στην οποία η γυναίκα δεν έχει καμιά προηγούμενη εγκυμοσύνη. (~40% των περιπτώσεων).

 

Προλακτίνη
Ορμόνη σχετιζόμενη με τη γαλουχία. Διαταραχές της σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας συνδέεται με υπογονιμότητα. Περισσότερα...Προλακτίνη

 

Προγεστερόνη
Μία από τις δύο βασικές ορμόνες της γυναίκας. Περισσότερα...Προγεστερόνη


προγεννητική διάγνωση.
Εξέταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να ελεγχθεί η παρουσία ή η απουσία μιας γενετικής ασθένειας στο μωρό. Περισσότερα...προγεννητική διάγνωση


προγνωστικός έλεγχος.
Ο γενετικός έλεγχος μιας ασθένειας που πιθανώς θα εμφανιστεί αργότερα στη ζωή. Όταν ο γενετικός έλεγχος αφορά μια ασθένεια που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστεί στο μέλλον, η εξέταση ονομάζεται προσυμπτωματικός έλεγχος.


προσθήκη ή ένθεση.
Η εισαγωγή επιπρόσθετου γενετικού υλικού σε ένα γονίδιο ή χρωμόσωμα.
ibv

 

Παλίνδρομη εκσπερμάτωση
Το σπέρμα λόγω παράλυσης του έσω σφικτήρα στον αυχένα της ουροδόχου κύστης αντί να εξέλθει κατά τον οργασμό από το έξω στόμιο της ουρήθρας ακολουθεί μια πορεία προς τα πίσω και καταλήγει στην ουροδόχο κύστη για να εξέλθει κατά την διάρκεια της ούρησης αναμεμειγμένο με ούρα. Περισσότερα...Παλίνδρομη εκσπερμάτωση

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
Τεχνικές κατά τις οποίες έμβρυα που γονιμοποιούνται με εξωσωματική εξετάζονται για ειδικές γενετικές ανωμαλίες (π.χ . μεσογειακή αναιμία ή κυστική ίνωση) ή άλλα χαρακτηριστικά όπως το φύλο προτού μεταφερθούν στη μήτρα.

 

Προπυρήνες
Πρόδρομοι πυρήνες σε άωρα κύτταρα


Πολικό σωμάτιο
Σωμάτιο που περιλαμβάνει μέρος του γενετικού υλικού του ωαρίου. Το πρώτο πολικό.
ποσοστό γονιμοποίησης
Επί πολλών ωαρίων κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση ποσοστό τους μόνο γονιμοποιείται.

Precision Embryology
The adoption of all the newest IVF techniques to produce a treatment strategy more personalised with better timing of embryo transfer.

 

Σ
Σάλπιγγες (ωαγωγοί)
Τα σωληνάρια μεταξύ ωοθηκών και μήτρας. Μετά την απελευθέρωση του ωαρίου από την ωοθήκη, η σάλπιγγα μεταφέρει το ωάριο στην μήτρα.

 

Σύνδρομο Klinefelter.
Σε αυτήν την περίπτωση οι άνδρες έχουν δύο χρωμοσώματα Χ και ένα Y σε αντίθεση με την φυσιολογική μορφή που είναι ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ δηλαδή συνολικά 47 αντί για 46

 

Σύνδρομο Turner
Η πιο κοινή γενετική ανωμαλία που σχετίζεται άμεσα με την γυναικεία υπογονιμότητα. Οι ωοθήκες αποτυγχάνουν να σχηματιστούν καα εμφανίζονται σαν ινώδη νημάτια ατροφικού ωοθηκικού ιστού, ονομαζόμενες ως ραβδωτές ωοθήκες. Ο καρυότυπος του συνδρόμου αυτό δείχνει πως οι γυναίκες αυτές έχουν μόνο ένα Χ χρομώσωμα αντί για δύο.

 

Sertoli
Κύτταρα ευρισκόμενα στα σπερματικά σωληνάρια που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των σπερματοζωαρίων.

 

Σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών
που σημαίνει ότι η ανταπόκριση τους στην θεραπεία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Αυτό θα επιφέρει κύστεις στις ωοθήκες με συλλογή υγρού στην κοιλιακή χώρα και έντονο το αίσθημα της κακουχίας

 

Σπερματογέννεση
Η διαδικασία παραγωγής σπέρματος
sp

 

Σπερματογόνια
πρώιμα σπερματοζωάρια

 

Σάλπιγγα
Σωλήνας που συνδέει τις ωοθήκες με την μήτρα

 

Σπερματέγχυση
Η ένεση (έγχυση) σπέρματος στην κοιλότητα της μήτρας, μετά από ειδική επεξεργασία στο εργαστήριο. Περισσότερα...Σπερματέγχυση

 

Σπερματέγχυση με δότη
Η χρήση σπέρματος δότη για σπερματέγχυση.

 

Σπερμοδιάγραμμα
Ενδελεχής μικροσκοπική εξέταση σπέρματος και προσδιορισμός της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων.


 

Σπερματέγχυση
Διαδικασία έγχυσης σπέρματος στην μήτρα.

 

Συμφύσεις,
Σχηματισμοί στις σάλπιγγες ή την μήτρα που προκαλούν υπογονιμότητα παρεμποδίζοντας την συνάντηση ωαρίου-σπερματοζωαρίου ή την εμφώλευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

 

Συμβουλευτική
Οι μονάδες που παρέχουν πλήρη κάλυψη των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναμένονται να παρέχουν ειδική υπηρεσία συμβουλευτικής. Αυτό θα βοηθούσε τα ζευγάρια να καταλάβουν πλήρως τις συνέπειες της θεραπείας, να βρουν συναισθηματική υποστήριξη και να αντεπεξέλθουν στο άγχος της θεραπείας. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς ή ψυχολόγους.

 

Σύνδρομο Υπερδιέγερσης
Μια επιπλοκή άλλοτε άλλης βαρύτητας που μπορεί να ακολουθήσει την διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροφίνες σε περίπου σε 1% των περιπτώσεων.

 

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCO).
Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από άλλοτε άλλου βαθμού ανάπτυξη πολλαπλών μικρών κύστεων στις ωοθήκες, διαταραχές περιόδου και ωορρηξίας, παχυσαρκία, ακμή ή υπερτρίχωση λόγω αυξημένων ανδρογόνων.

 

Στεροειδή
Ομάδα ορμονών. Οι γεννητικές ορμόνες ανήκουν στα στεροειδή

 

Σπέρμα
Τα ανδρικά γεννητικά κύτταρα.

 

Τ
Τακτική εμμηνορρυσία
περίοδος από 22 έως 35 ημέρες.

 

TESE Testicular Sperm Extraction.
Σε αζωσπερμικούς άνδρες, λήψη σπερματοζωαρίων από τον όρχι. Η μέθοδος συνδυάζεται με την ICSI. Περισσότερα...TESE

 

τεστ Παπανικολάου.
Μια εξέταση που συστήνεται σε όλες τις γυναίκες, για να ανιχνευτούν τυχόν αλλοιώσεις στα κύτταρα της εισόδου της μήτρας.

 

Testicular sperm extraction (TESE)
Η συλλογή σπέρματος κατ’ευθείαν από τον όρχι. Περισσότερα...TESE

 

Time lapse
Νέα τεχνολογία που επιτρέπει την παρακολούθηση των εμβρύων μέσα στον επωαστή.Πρόκειται για την συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των εμβρύων ενώ αυτά βρίσκονται μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον του επωαστή, η οποία μας δίνει πληροφορίες για την ανάπτυξη τους. Το έμβρυο παρακολουθείται και αξιολογείται μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και χωρίς να απομακρύνεται από αυτό, όπως συμβαίνει συνήθως. Διαδοχικές φωτογραφίες λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύονται για να αξιολογηθεί έτσι το ιστορικό της ανάπτυξης τους καρέ-καρέ πριν την εμβρυομεταφορά.

 

Τραχηλική βλέννη
Οι εκκρίσεις που φυσιολογικά υπάρχουν μέσα στο τραχηλικό κανάλι. Η ποσότητα και η σύστασή τους αλλάζουν με την ωορρηξία για να διευκολύνουν την διείσδυση του σπέρματος

 

Υ

Υ χρωμόσωμα.
Ένα από τα φυλετικά χρωμοσώματα. Τα αρσενικά έχουν ένα Υ χρωμόσωμα και ένα Χ χρωμόσωμα. Τα θηλυκά έχουν δύο Χ χρωμοσώματα.


Yαλοποίηση

μέθοδος κρυοσυντήρησης εμβρύων.

 

Υαλουρονιδάση

υλικό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ωαρίων πριν τη μικρογονιμοποίηση.


Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (ΑSSISTED HATCHING)
Η μηχανική, χημική ή με laser διάσπαση της ζελατινώδους κάψας που περιβάλλει το έμβρυο η οποία γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της εμφύτευσης του εμβρύου.

ah

 

Υπογοναδισμός
Ανεπαρκής ωοθηκική ή ορχική λειτουργία που εκδηλώνεται με την παραγωγή μικρής ποσότητας σπέρματος ή τη μη παραγωγή ωοθυλακίων, καθώς και με χαμηλά ή ανύπαρκτα επίπεδα ορμονών FSH και LH.

 

 

Υβριδισμός in situ» (FISH)
Εργαστηριακή μέθοδος η οποία χρησιμοποιώντας δείκτες διαφορετικών χρωμάτων για τα διάφορα χρωμοσώματα, εντοπίζει φυλοσύνδετες και άλλες γενετικές ασθένειες
in

 

Υδροσάλπιγγες
Παθολογική κατάσταση στην οποία παρατηρείται παγιδευμένο υγρό μέσα στις σάλπιγγες, που συνήθως προκαλείται από μικροβιακή μόλυνση των έσω γεννητικών οργάνων. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποκατασταθεί χειρουργικά.

 

Υψηλή ορμόνη FSH
Φυσιολογικό εύρημα στις μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες. Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας υποδηλώνει βλάβες του γεννητικού συστήματος και υπογονιμότητα.

 

Υστεροσκόπηση
Εξέταση του εσωτερικού της μήτρας με τη βοήθεια ιατρικού οργάνου που ονομάζεται υστεροσκόπιο. Περισσότερα...Υστεροσκόπηση

 

Υστεροσαλπιγγογραφία
Εξέταση των σαλπίγγων με τη βοήθεια έγχυσης σκιαστικού υγρού μέσω της μήτρας και στη συνέχεια λήψη ακτινογραφικών εικόνων. Περισσότερα...Υστεροσαλπιγγογραφία
hsg

 

Υποθάλαμος
Μέρος του εγκεφάλου και μέρος όπου παράγονται πολλές ορμόνες

 

Υπόφυση.
Μέρος του εγκεφάλου και μέρος όπου παράγονται πολλές ορμόνες.

 

Υστεροσκόπιο
Ιατρικό εργαλείο για την εξέταση του εσωτερικού της μήτρας.

 

Υπερηχογραφήμματα
Υπερηχογράφημα είναι η οπτική απεικόνιση οργάνου με τη βοήθεια υπερήχων.
us


Φ

Φορέας.
Ένα άτομο που δεν είναι προσβεβλημένο από την ασθένεια (τη δεδομένη στιγμή), αλλά φέρει ένα ελαττωματικό αντίγραφο ενός γονιδίου. Στην περίπτωση των υποτελών νόσων, το άτομο συνήθως δεν προσβάλλεται καθόλου, ενώ στην περίπτωση των επικρατών νόσων το άτομο προσβάλλεται κάποια στιγμή αργότερα.

 

Φορέας (μιας χρωμοσωμικής μετάθεσης).
Ένα άτομο που φέρει μια ισοζυγισμένη μετάθεση, κατά την οποία δε χάνεται ούτε προστίθεται χρωμοσωμικό υλικό και συνήθως δεν επηρεάζεται από αυτή.

 

Φυλετικά χρωμοσώματα.
Το Χ χρωμόσωμα και το Υ χρωμόσωμα. Τα φυλετικά χρωμοσώματα ελέγχουν εάν το άτομο είναι αρσενικό ή θηλυκό. Τα θηλυκά έχουν δύο Χ χρωμοσώματα ενώ τα αρσενικά έχουν ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα.

 

Φυλοσύνδετα νοσήματα.
Δείτε φυλοσύνδετα στο Χ νοσήματα.

 

Φυλοσύνδετα στο Χ νοσήματα.
Γενετικές ασθένειες που προκαλούνται από μια μετάλλαξη (αλλαγή) σε ένα γονίδιο του Χ χρωμοσώματος. Παραδείγματα φυλοσύνδετων στο Χ ασθενειών είναι η αιμορροφιλία, η μυϊκή δυστροφία Duchenne και το σύνδρομο του εύθραυστου Χ.

 

Φυσικός κύκλος
Κύκλος εξωσωματικής κατά τον οποίο δεν χορηγούνται φάρμακα για να διεγείρουν την παραγωγή ωαρίων.

 

Φυγοκέντριση
Διαδικασία ταχείας περιστροφής που είναι χρήσιμη στη διαλογή κυττάρων από ένα υγρό.

 

 

Χ

ΧΥ.
Συμβολική αναπαράσταση των φυλετικών χρωμοσωμάτων ενός αρσενικού. Τα αρσενικά έχουν ένα Χ χρωμόσωμα και ένα Υ χρωμόσωμα. Το Χ χρωμόσωμα το κληρονομούν από τη μητέρα και το Υ χρωμόσωμα από τον πατέρα τους.
xy

 

ΧΧ.
Συμβολική αναπαράσταση των φυλετικών χρωμοσωμάτων ενός θηλυκού. Τα θηλυκά έχουν δύο Χ χρωμοσώματα. Ένα Χ χρωμόσωμα κληρονομείται από κάθε γονέα.

 

Χ χρωμόσωμα.
Ένα από τα φυλετικά χρωμοσώματα. Τα θηλυκά έχουν δύο Χ χρωμοσώματα ενώ τα αρσενικά έχουν ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα. www. kosmogonia.gr


 Χλαμύδια
Σεξουαλικά μεταδιδόμενοι μικροοργανισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε σαλπιγγίτιδα και στειρότητα.

 

Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης
Στον άνδρα σχετίζεται με πολλές δυσλειτουργίες (γεννητικές και μη) και σε σοβαρές καταστάσεις σημαίνει διαταραχές στη σπερματογένεση και υπογονιμότητα.

 

Χρωμοσώματα.
Νηματοειδείς δομές που είναι ορατές στο μικροσκόπιο και περιέχουν τα γονίδια. Ο συνήθης αριθμός χρωμοσωμάτων στους ανθρώπους είναι 46. Κληρονομούμε 23 χρωμοσώματα από τη μητέρα μας και 23 χρωμοσώματα από τον πατέρα μας.


Ω
Ωοθήκες
Τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα, που παράγουν ωάρια και ορμόνες.

 

Ωοθυλάκιο
Ένα μικρό κυστίδιο στην ωοθήκη όπου αναπτύσσεται το ωάριο.

 

Ωοληψία
Επέμβαση κατά την οποία τα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες μιας γυναίκας είτε διακολπικά με τη χρήση βελόνης η οποία καθοδηγείται μέσω υπερήχου είτε από την κοιλιά με τη χρήση βελόνης μέσω λαπαροσκοπίου (όργανο με το οποίο μπορούμε να δούμε μέσα στην κοιλιά).
egg

 

Ωάριο
Το γεννητικό κύτταρο της γυναίκας.
egg

 

Ωοθυλακική ανάπτυξη
Τα ωάρια ευρίσκονται μέσα στα ωοθυλάκια. Σε κάθε κύκλο μιας γυναίκας αναπτύσσεται ένα ωοθυλάκιο το οποίο στη συνέχεια ρύγνυται απελευθερώνοντας ένα ωάριο.

 

Ωορρηξία
Η απελευθέρωση του ωαρίου από το ωοθυλάκιο.

 

Ωοθήκη
Όργανο που φιλοξενεί 150,000 άωρα ωάρια.

 

Ωχρινική Φάση
Η φάση μετά την ωοθυλακιορρηξία. Περισσότερα...Ωχρινική Φάση

 

Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)
Υποφυσιακή ορμόνη που διεγείρει τις γονάδες. Στον άντρα, η LH είναι απαραίτητη για τη σπερματογένεση και την παραγωγή τεστοστερόνης. Στη γυναίκα, η LH είναι απαραίτητη για την παραγωγή οιστρογόνων.

 

Ωοθυλάκιο
Σάκος που περιέχεται το ωάριο

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 2 .....δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε Αγγλοελληνικές και Ελληνοαγγλικές αντιστοιχίες Ιατρικών Όρων

 

 

 

blogatbottom