Τρίτη, Φεβ 27th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

Μερικοί λόγοι για αποθήκευση γενετικού υλικού:

• Άνδρες που πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία μπορεί να επιθυμούν κρυοσυντήρηση του σπέρματός τους αν δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει την οικογένειά τους.
• Γυναίκες που πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία μπορεί να συμβουλεύονται να αποθηκεύσουν ωάρια ή ωοθηκικό ιστό εξαιτίας πιθανής απώλειας γονιμότητας.

• Ο έλεγχος δοτών σπέρματος για μολύνσεις απαιτεί μεγάλη περίοδο επώασης. Εάν μετά από έξι μήνες οι δότες είναι ακόμα αρνητικοί το κατεψυγμένο σπέρμα τους που φυλάσσεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 

• Σε άνδρες με αζωσπερμία Ο ορχικός ιστός μπορει να περιέχει σπερματοζωάρια που μπορούν να αποθηκευτούν μετά από TESE και να χρησιμοποιηθούν σε επικείμενη IVF.

 

• Σύζυγοι γυναικών που παίρνουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα IVF που ενδέχεται να απουσιάζουν την ημέρα της ωοληψίας.

 

• Σύζυγοι γυναικών που παίρνουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα IVF μπορεί να ζητήσουν να καταψυχθεί το σπέρμα τους πριν την IVF σαν παρακαταθήκη.

 

• Περίσσευμα καλής ποιότητας εμβρύων μετά την in vitro γονιμοποίηση και την εμβρυομεταφορά καταψύχονται και χρησιμοποιούνται μελλοντικά από τα ζευγάρια.

 

• Καλής ποιότητας έμβρυα μετά την in vitro γονιμοποίηση καταψύχονται σε περίπτωση που δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μήτρα λόγω υπερδιέγερσης

Αποθήκευση και μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων, ωαρίων και σπέρματος
(μεταφορά εμβρύων από κέντρο σε κέντρο)

 

liquid-nitrogen Το γενετικό υλικό μπορεί να αποθηκευτεί σε δοχεία με υγρό άζωτο
 

Σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι 5 χρόνια (υπό ειδικές συνθήκες μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 χρόνια)

 

Αποθήκευση

can moving-embryo
  εσωτερική μόνωση

 

dewer cannister
Κάνιστρο που περιέχει το γενετικό υλικό Πάνω όψη της τράπεζας
που περιέχει 6 κάνιστρα

 

 

Μεταφορά
Το αποθηκευμένο γενετικό υλικό, είτε πρόκειται για σπέρμα είτε για έμβρυα, είναι ιδιοκτησία σας και με δική σας επιθυμία μπορεί να μεταφερθεί από μονάδα σε μονάδα.

Από κλινική σε κλινική: πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να κανονιστούν τέτοιες συναλλαγές! Ενημερώστε και τις δύο μονάδες για τις επιθυμίες σας και εξοφλήστε τυχών λογαριασμούς σας. Ζητήστε πληροφορίες που αφορούν το γενετικό σας υλικό:
αριθμό κατεψυγμένων αμπουλών, αριθμό εμβρύων, σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έμβρυα και σε τι υλικό κρυοσυντήρησης είναι αυτά αποθηκευμένα.
Έντυπα συγκατάθεσης που χορηγούνται από το εκάστοτε κέντρο πρέπει να συμπληρωθούν για την απομάκρυνση και μεταφορά του υλικού.
Κανονίστε κάποια μέρα για τη συλλογή και μεταφορά του υλικού.

 

mobile Dry –shipper: Ξηρός μεταφορέας: κινητό δοχείο για μεταφορά κατεψυγμένου σπέρματος και εμβρύων.
Το μονωτικό εσωτερικό κάλυμμα βυθίζεται στο υγρό άζωτο και εσωτερικά παραμένει στεγνό.
Στο δοχείο διατηρείται η πολύ χαμηλή του θερμοκρασία μέχρι και 30 ημέρες
   

 

Από άλλη χώρα: ειδικευμένοι μεταφορείς μεταφέρουν σπέρμα και έμβρυα.
Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί όταν η μεταφορά γίνεται μέσω αέρα. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς του γενετικού υλικού υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Για να μειώσετε τα έξοδα, μπορείτε να ζητήσετε το κόστος ασφάλισης να είναι μειωμένο γιατί το αντικείμενο είναι πολύτιμο αποκλειστικά και μόνο για ΕΣΑΣ.

Μια ετικέτα τοποθετείται στο μεταφορέα επισημαίνοντας τη σημαντικότητα του υλικού: «Προσοχή! Περιέχονται κατεψυγμένα έμβρυα της ΧΧΧΧ οικογένειας, χωρίς καμία οικονομική αξία.»

Σημειώνεται ότι μπορεί να χρειαστεί ειδική άδεια από τις δύο χώρες- ενημερωθείτε από τις μονάδες

 

blogatbottom