Τρίτη, Ιουλ 16th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ


λογο

Tα ποσοστά επιτυχίας σπερματέγχυσης
Τα ποσοστά επιτυχίας ΗΠΑ
Στατιστικές υπερβολές
IVF: Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
Τα δεδομένα του ESHRE

 

 

Τα ποσοστά επιτυχίας της σπερματέγχυσης

Τα ποσοστά επιτυχίας της σπερματέγχυσης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατ’ αρχάς, η βασική αιτία υπογονιμότητας είναι ο σημαντικότερος. Για παράδειγμα, ζευγάρια όπου οι άντρες έχουν φυσιολογικό σπέρμα έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας συγκριτικά με ζευγάρια όπυ το σπέρμα είναι επηρεασμένο.

Επίσης, ο γυναικείος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο. Άν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη των 35 ετών, η πιθανότητα επιτυχίας μειώνεται σημαντικά.
Θυμηθείτε: Η πιθανότητα σύλληψης κάθε μήνα σε ένα ζευγάρι χωρίς κανένα πρόβλημα γονιμότητας είναι 15-25%.

Συνεπώς η σπερματέγχυση πρέπει να θεωρείται σαν μια συνεχόμενη και επαναλαμβανόμενη θεραπεία και όχι σαν μια μεμονωμένη προσπάθεια.

Η πιθανότητα σύλληψης σε κάθε κύκλο σπερματέγχυσης είναι από 6-26%: ή αθροιστικά 60% μετά από 5-6 θεραπείες.

Αν η σπερματέγχυση πρόκειται να είναι αποτελεσματική σε ένα ζευγάρι, συνήθως γίνεται εμφανές μέσα σε 6 κύκλους. Αν δεν υπάρξει επιτυχία σε αυτό το διάστημα, τότε η πιθανότητα είναι πολύ μικρή αν συνεχιστεί για παραπάνω προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να διερευνηθούν άλλες τεχνικές υποβοήθησης της αναπαραγωγής.

Κατανοώντας την αθροιστική πιθανότητα σύλληψης

100 ζευγάρια

1η προσπάθεια 15 εγκυμοσύνες

15% επιτυχία

2η προσπάθεια 85 ζευγάρια έμειναν

Με ένα ποσοστό επιτυχία 15%, 13 εγκυμοσύνες (αφήνοντας 72 ζευγάρια)

Αθροιστική πιθανότητα σύλληψης μετά από 2 κύκλους για 100 ζευγάρια είναι 28% (15+13%)

3η προσπάθεια 72 ζευγάρια απέμειναν

Με ένα ποσοστό επιτυχία 15%, 11 εγκυμοσύνες (αφήνοντας 61 ζευγάρια)

Αθροιστική πιθανότητα σύλληψης μετά από 3 κύκλους για 100 ζευγάρια είναι 39% (15+13+11%)

 

Πηγές

J Assist Reprod Genet 13: 1, 56-63, Jan, 1996.
The impact of the total motile sperm count on the success of intrauterine insemination with husband's spermatozoa.
Huang HY, Lee CL, Lai YM, Chang MY, Wang HS, Chang SY, Soong YK

Hum Reprod 1996 Apr;11(4):732-6
Intrauterine insemination: evaluation of the results according to the woman's age, sperm quality, total sperm count per insemination and life table analysis.
Campana A, Sakkas D, Stalberg A, Bianchi PG, Comte I, Pache T, Walker D

 

 

Τα ποσοστά επιτυχίας ΗΠΑ 

Τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής απο κλινικές υποβοηθούμενης γονιμότητας (ΗΠΑ) βρίσκονται στον εξής διαδικτυακό τόπο www.cdc.gov

Άπο 85.826 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πραγματοποιήθηκαν 74.519 ωοληψίες,69.857 εμβρυομεταφορές,29.423 εγκυμοσύνες,24.324 γεννήσεις ζωντανών εμβρύων


Ποιό ποσοστό των κύκλων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οδηγεί σε εγκυμοσύνη;

Αποτελέσματα των κύκλων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής(2002) με μη κατεψυγμένα ωάρια ή έμβρυα.Οι περισσότεροι απο αυτούς τους κύκλους (65%) δεν οδήγησαν σε εγκυμοσύνη, ενα μικρό ποσοστό (0,7%) κατέληξε σε εκτοπική εγκυμοσύνη ενώ λίγο περισσότερο απο 36 % οδήγησε σε κλινική εγκυμοσύνη.

Οι κλινικές εγκυμοσύνες μπορόυν επιπλέον να υποδιαιρεθούν ως εξής:

19,9% κατέληξε σε μονή εγκυμοσύνη
12,4% κατέληξε σε πολύδυμη εγκυμοσύνη
02,0% κατέληξε σε αποβολή πριν κοθοριστεί ο ακριβής αριθμός εμβρύων

82,7% των εγκυμοσυνών οδήγησαν σε γέννηση ζωντανού εμβρύου και αυτά μπορούν να υποδιαιρεθούν ως εξής:
Γέννηση ενός μόνο εμβρύου 52,7%
Γέννηση δύο ή περισσοτέρων εμβρύων 29,0%
16,4% οδήγησαν σε μη επιθυμητή έκβαση της εγκυμοσύνης
Αποβολές 15,0%
Αμβλώσεις 0,9%
Θανατος νεογνών 0,5%

Τα αποτελέσματα για το 0,8% των εγκυμοσυνών δεν έχουν γνωστοποιηθεί

Ηλικία

-22 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 38,3%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 33,1%
-23 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 47,1%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 38,9%
-24 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 44,8%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 39,5%
-25 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 43,1%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 37,5%
-26 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 42,9%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 38,4%
-27 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 45,8%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 40,1%
-28 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 42,9%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 37,5%
-29 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 45,5%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 39,6%
-30 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 42,3%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 38,6%
-31 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 44,2%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 38,4%
-32 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 43,0%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 37,5%
-33 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 41,3%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 35,8%
-34 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 39,3%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 33,5%
-35 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 38,2%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 32,6%
-36 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 37,4%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 31,1%
-37 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 33,7%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 28,2%
-38 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 31,7%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 24,9%
-39 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 26,9%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 19,9%
-40 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 23,0%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 16,1%
-41 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 18,7%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 12,1%
-42 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 15,4%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 09,0%
-43 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 11,5%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 06,3%
-44 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 06,7%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 02,6%
-45 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 02,9%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 01,1%
-46 χρονών, ποσοστό εγκυμοσυνών 02,9%, ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων 00,6%

 

Στατιστικές υπερβολές 
Τι πιθανότητες έχω γιατρέ?

"….Λέγονται ψέμματα, πολλά πολλά ψέμματα και μετά ακολουθούν οι στατιστικές……."
Benjamin Disraeli

Μια από τις πιό δύσκολες ερωτήσεις που θα κάνεις όταν αποφασίσεις να πας σε κάποιο κέντρο εξωσωματικής γονομοποίησης, είναι να σου πουνε τα ποσοστά επιτυχίας. Είναι λοιπόν μία πολύ σημαντική ερώτηση και θέλεις να πάρεις μία σαφή απάντηση, όμως γιατί είναι τόσο δύσκολο να σου δώσουν μία τίμια, σαφή και ειλικρινή απάντηση?

Η επιτυχία που μπορεί να έχει μία μονάδα εξωσωματικής μπορεί να φτάσει σε όποιο ποσοστό επιτυχίας θέλει. Ομως η πιό ειλικρινής απάντηση είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες θα αποτύχουν να μείνουν έγκυες από το να επιτύχουν, έτσι απλά.

Το πρόβλημα αυτό, για το αν υπάρχει επιτυχία ή όχι, τίθεται και εξαρτάται από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερμηνεύσεις τους παράγοντες και τα στοιχεία που συμβάλουν σε κάθε προσπάθεια για εξωσωματική γονομοποίηση.

Το ποσοστό εγκυμοσύνης (το οποίο κυρίως κρίνεται από... το θετικό τέστ κυήσεως που θα γίνει.... ή από την στιγμή που θα ακούσουμε τους καρδιακούς παλμούς του εμβρύου υπερηχογραφικά "Κλινηκές Κυήσεως") γινεται ανα διέγερση ωοθηκών , ανα ωοληψία, ή ανα εμβρύομεταφορά?

Πχ. 200 κυκλοι με 35 τοκους.

 

150 εμβρυομεταφορές   arrows   arrows arrow arrows
175 επιτυχείς ωοληψίες     arrows      
200 κύκλοι arrows          
  17% 23% 23% 27% 30% 33%
35 τοκετοί arrow-ivf arrow-ivf        
40 προχωρημένες εγκυμοσύνες     arrow-ivf arrow-ivf    
45 κλινικές κυήσεις         arrow-ivf  
50 θετικά τεστ κυήσεως           arrow-ivf

 

Αλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπ'όψη μας όταν μιλάμε για στατιστικές , είναι το πρόγραμμα και η πολιτική που έχει το κάθε κέντρο εξωσωματικής, καθώς και ο αριθμός των πελατών του.

Επιλογή ασθενών.
Η κάθε γυναίκα που μπαίνει στο πρόγραμμα μιάς μονάδας εξωσωματικής έχει διαφορετικό πιθανότητες ενώ παράλληλα αν υπάρχει π.χ. μεγάλος αριθμός γυναικών πάνω από 38 ετών, οι πιθανότητες και το ποσοστό επιτυχίας συνολικά θα είναι χαμηλότερο.

Ακύρωση προσπάθειας
Επίσης γυναίκες που διακόπτουν την προσπάθεια λόγω πολύ φτώχης ανταπόκρισης των ωοθηκών τους, αυτόματως αυξάνουν και αλλάζουν τα ποσοστά εγκυμοσύνης του κέντρου.

Αριθμός εμβρύων που μεταφέρονται στην μήτρα.
Ο υψηλώς αριθμός των εμβρύων που θα τοποθετηθούν στη μήτρα είναι ένας από τους πιό απλούς τρόπους για να αυξήθεί το ποσοστό εγκυμοσύνης.

Δεν θα πρέπει να στοχεύουμε σε μεγάλα επιτυχή διαβήματα στα ΜΜΕ αφού είναι πολύ πιθανό τα στοιχεία να παρερμηνεύτουν και να μας οδηγήσουν σε φρούδες ελπίδες.

Πρόσφατα έχει αναφερθεί μεγάλη επιτυχία στην μεταφορά εμβρύων που βρίσκοναι στο στάδιο της βλαστοκύστης* αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται σε όλα τα ζευγάρια, αφού υπάρχει και η περίπτωση ζευγαριών που έχουν αποφασίσει να κάνουν εμβρυομεταφορά σε στάδιο βλαστοκύστης αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και δεν έγινε καθόλου εμβρυομεταφορά.

Είναι εξίσου σημαντικό να συζητηθεί και να μελετηθεί προσεκτικά αν θα πρέπει να γίνει η εμβρυομεταφορά ωαρίων στο στάδιο της βλαστοκύστης και αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν αρκετά ωάρια ή αν οι προηγούμενες προσπάθειες δεν είχαν επιτυχία ακόμα κιαν η ποιότητα των ωαρίων ήταν πολύ καλή.

Ζευγάρια που είχαν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πιο εύκολο να δεχτουν ότι σε κάποια επόμενη προσπάθειά τους ίσως να μην επιτευχθεί καθόλου εμβρυομεταφορά στο τέλος.

Το ποσοστο των περιπτώσεων που η γυναίκα εχει τεκνoποίησει είναι περιπου 25% (βλ. HFEA WEBSITE Αγγλίας, μιας από τις χώρες όπου κρατούνται τα ακριβέστερα στατιστικά δεδομένα) και είναι κοινά αποδεκτό ότι η επιτυχημένη προσπάθεια στην εξωσωματική ,εξαρτάται από την ηλικία που έχει η γυναίκα καθώς το ποσοστό επιτυχίας μειώνεται μετά την ηλικία των 40 ετών.

 

HFEA National Livebirth Data 2000-2001 <38 all ages
All IVF/ ICSI Cycles Started 25.1% 21.8%
IVF+ICSI per ET 28.9% 25.4%
Frozen embryo per ET 16.9% 14.7%

 

Με ποιόν τρόπο λοιπόν μπορούμε να πληροφορηθούμε καλύτερα?

Η απάντηση σαφέστατα και δεν είναι εύκολη και δεν μπορεί να ταξινομηθεί με αριθμούς ποσοστών και μόνο , αλλά θα πρέπει και εσείς οι ίδιοι να λάβετε υπόψη σας την εμπειρία που έχει το κέντρο που θα επιλέξετε, τις καινοτομίες που έχει πάνω στην αναπαραγωγική ιατρική καθώς και τον τρόπο που θα σας φερθεί το προσωπικό που θα πρέπει να είναι με ιδιαίτερη στοργή και ζεστασιά.
Επανεξετάξτε λοιπόν για μία ακόμη φορά την φήμη του κέντρου που θα πάτε, τον επαγγελματισμό του και πάρτε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε. Μιλήστε με τους δικούς σας ανθρώπους για αυτό το θέμα και τέλος εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και την κρίση σας.

ιωφ

blogatbottom