Δευτέρα, Ιαν 25th

Last updateΠεμ, 01 Οκτ 2020 12pm

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

 taxidi2

Στη δημοσίευσή μας (Jan 2015) συμπεραίνεται οτι με τη βοήθεια της μεθόδου time lapse (συνεχής παρακολούθηση εμβρύων μέσω κάμερας) αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας της IVF.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην μελέτη με τον τίτλο "Morphokinetic parameters of early embryo development via time lapse monitoring " η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal Assisted Reproduction and Genetics Jan 2015.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10815-015-0436-z

Η μελέτη που έγινε στη μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ συνέκρινε την ποιότητα των εμβρύων των οποίων η επιλογή έγινε βασιζόμενη στη μέθοδο time laps(συνεχής παρακολούθηση εμβρύων μέσω κάμερας) σε αντίθεση με τα έμβρυα των οποίων η επιλογή έγινε με τις συμβατικές μεθόδους, σε υπογόνιμες γυναίκες που υπεβλήθησαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Συμπέρασμα: Οι μορφοκινητικοί παράμετροι κατά την πρώιμη ανάπτυξη των εμβρύων που μελετήθηκαν μέσω της συνεχής παρακολούθησης των εμβρύων με την τεχνική time lapse συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των υπογόνιμων ζευγαριών και επηρεάζουν τα ποσοστά των κυήσεων.


Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο Time lapse μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:

http://www.kosmogonia.gr/index.php/el/emvriologia-3/493-2013-01-14-13-25-05

GOLDILOCKS2

blogatbottom