Τρίτη, Φεβ 27th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

TIMELAPSE: Ο άγρυπνος παρατηρητής των εμβρύων σας

 taxidi2

Μια νέα τεχνολογία παρακολούθησης και επιλογής εμβρύων
Η τεχνολογία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει βοηθήσει εκατομμύρια υπογόνιμα ζευγάρια παγκοσμίως να αποκτήσουν παιδιά. Αν και η θεραπεία είναι επιτυχημένη, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση στην επιλογή εμβρύων για μεταφορά, τα οποία να έχουν τη μέγιστη εμφυτευτική ικανότητα. Αυτή η βελτίωση θα είναι ικανή να αυξήσει τα ποσοστά εγκυμοσύνης και να μειώσει τα ποσοστά των πολύδυμων κυήσεων διατηρώντας τα ποσοστά εγκυμοσύνης υψηλά.

Η αξιολόγηση εμβρύων με βάση τη μορφολογία τους αποτελεί τον κλασικό τρόπο επιλογής εμβρύων για μεταφορά. Η μορφολογία συνδέεται αρκετά με την εμφυτευτική ικανότητα αλλά όχι πάντα. Επιπλέον η αξιολόγηση της μορφολογίας των εμβρύων είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική και απαιτεί την έξοδο των εμβρύων αρκετές φορές από τον επωαστή, διαταράσσοντας το περιβάλλον τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξή τους.

Στην προσπάθεια να βελτιωθεί ο τρόπος που επιλέγουμε έμβρυα έχει γίνει μεγάλη έρευνα με επεμβατικές και μη τεχνικές. Οι επεμβατικές εξ ορισμού έχουν το μειονέκτημα ότι απαιτούν βιοψία εμβρύου, ενώ οι προσδοκίες για το PGS έμειναν ανεκπλήρωτες. Στις μη επεμβατικές, τα λεγόμενα omics, αν και γίνεται μεγάλη έρευνα για ανεύρεση βιοδεικτών και υπάρχει ελπίδα, δεν εφαρμόζονται επί του παρόντος και πρόκειται για τεχνικές που απαιτούν πολύ χρόνο και μεγάλη τεχνική ευχέρεια για να εφαρμοστούν.

Το time lapse είναι μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει την παρακολούθηση των εμβρύων μέσα στον επωαστή, φωτογραφίζοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εξέλιξή τους. Πρόκειται για μια μη επεμβατική τεχνολογία που δεν απαιτεί την έξοδο των εμβρύων από τον επωαστή, εύκολα εφαρμόσιμη και πολλά υποσχόμενη. Υιοθετείται σε όλο και περισσότερα εργαστήρια παγκοσμίως. Μέσω αυτής της τεχνολογίας παρουσιάζεται η ευκαιρία για βελτιστοποίηση της επιλογής εμβρύων με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ενώ συγχρόνως προβάλλονται μορφοκινητικές παράμετροι που μπορούν να βελτιώσουν την ακριβή επιλογή των βιώσιμων εμβρύων.

GOLDILOCKS2

Η εκτεταμένη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί και συνεχίζεται μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι η εμφύτευση των εμβρύων συνδέεται με τη χρονική ακρίβεια των γεγονότων που συμβαίνουν κατά την ανάπτυξή τους, ενώ εξίσου σημαντικός είναι και ο χρόνος των φάσεων ανάμεσα στις κυτταρικές διαιρέσεις. Η παρακολούθηση εμβρύων μέσω time lapse αποδεικνύει ότι οι στατικές παρατηρήσεις είναι παραπλανητικές. Επιπλέον φαίνεται ότι τα μορφοκινητικά χαρακτηριστικά των εμβρύων σχετίζονται στενά με την ευπλοειδική ή όχι υπόστασή τους και την εμφυτευτική τους ικανότητα. Η ανάπτυξη αλγορίθμων με βάση τη μορφοκινητική για την αξιολόγηση των εμβρύων αποδεικνύει τη σχέση της με την εμφύτευση. Το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερευνών που έχουν γίνει συμφωνούν, τόσο στη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων στην οποία τα έμβρυα παρουσιάζουν τη μέγιστη εμφυτευτική ικανότητα, όσο και για το ποια γεγονότα κατά την ανάπτυξη των εμβρύων είναι τα πιο σημαντικά, δείχνει ότι μπορεί να υιοθετηθεί ένας ενιαίος αλγόριθμος αξιολόγησης εμβρύων και ότι η εποχή της μορφοκινητικής έχει έρθει.

Οι πολλές και μεγάλες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι το time lapse είναι μια ασφαλής τεχνική, εύκολα εφαρμόσιμη, που δίνει τη δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης εμβρύων. Μπορεί σίγουρα να χρησιμοποιηθεί για να απορριφτούν έμβρυα με μη φυσιολογική διαίρεση, μη βέλτιστη ανάπτυξη, θραύσματα ή πολυπυρήνωση, ενώ όλα δείχνουν ότι η βελτιωμένη επιλογή εμβρύων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά εγκυμοσύνης μειώνοντας ταυτόχρονα τις πολύδυμες κυήσεις.- Αφροδίτη Σιαλακούμα
Για περισσότερες πληροφορίες.

Palmer Gartner curve

blogatbottom