Πέμπτη, Μαϊ 23rd

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΠΟΙΑ ΕΜΒΡΥΑ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ;

Metabolomics.....Ποια έμβρυα θα μεταφέρουμε;

 

Βήμα 1. Τα Έμβρυα καλλιεργούνται ξεχωριστά σε ειδικά τριβλία και βαθμολογούνται μορφολογικά.

metabolomics

Βήμα 2. Παίρνουμε δείγμα από το καλλιεργητικό υλικό.
metabolomic-biologist

Βήμα 3. Τοποθετούμε το δείγμα στο τσιπάκι.
metabolomic

biometrics

Βήμα 4. Τοποθετούμε το τσιπάκι στην συσκευή.

mitera-ivf

Βήμα 5. Αποτελέσματα!!. Η συσκευή συγκρίνει τα έμβρυα και τα βαθμολογεί.
ivf-laboratory

Βήμα 6. Μεταφορά εμβρύων με βάση τη μορφολογία  και την  βαθμολογία της συσκευής.

Η κλινική εφαρμογή της μεθόδου metabolomics, η οποία παρέχει την δυνατότητα αξιολόγησης  και επιλογής  των κατάλληλων εμβρύων για εμβρυομεταφορά βάση της  μεταβολικής τους δραστηριότητας , έχει σταματήσει τον τελευταίο διάστημα με σκοπό την αναβάθμιση  του συστήματος μετρήσεων από την υπεύθυνη εταιρεία και την αξιολόγηση των δεδομένων έως σήμερα. Στόχος είναι να επαναλειτουργήσει η βελτιωμένη έκδοση της τεχνικής metabolomics πιθανώς εντός του επόμενου έτους  παρέχοντας στο εμβρυολογικό μας εργαστήριο ένα ακόμη μέσο επιλογής των καλύτερων εμβρύων για εμβρυομεταφορά.

ivf

blogatbottom