Δευτέρα, Ιουλ 15th

Last updateΚυρ, 21 Φεβ 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ

Το στάδιο βλαστοκύστη

blastocyst

Εμβρυομεταφορά γίνεται την 2η , 3η μέρα ή την 5η , 6η μετά την γονιμοποίηση, όπου και μπορεί να γίνει καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας των εμβρύων. Την 4η μέρα μετά τη γονιμοποίηση είναι δυσκολότερο να γίνει αξιολόγηση της ποιότητας των εμβρύων, γιατί τότε το έμβρυο μοιάζει με μία μπάλα, που ονομάζεται μορίδιο. Μετά από αυτό το στάδιο το έμβρυο γίνεται βλαστοκύστη.
Όταν γίνεται προεμφυτευτικός έλεγχος η εμβρυομεταφορά μπορεί να γίνει και την 4η μέρα.

 

Στάδια Βλαστοκύστης

3η ημέρα
Εμβρυο 8 κύτταρα (βλαστομερίδια).

Το έμβρυο περιβάλλεται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα που ονομάζεται Διαφανής Ζώνη

embryo

 


Το Εμβρυο αρχίζει των συμπύκνωση των βλαστομεριδίων-Τα κύτταρα διαφοροποιούνται.

morula morulae

 

 

Πρώιμη βλαστοκύστη-η κοιλότητα της βλαστοκύστης είναι μικρότερη
από το μισό του όγκου του εμβρύου

embio

 

5η /6η ημέρα
Πλήρης βλαστοκύστη-η κοιλότητα της βλαστοκύστης
καταλαμβάνει πλήρως το έμβρυο

blasto

 

 

Το αναπτυσσόμενο έμβρυο πρέπει να διαφύγει από αυτό το εξωτερικό στρώμα (τη διάφανη ζώνη) για να εμφυτευτεί στη μήτρα.

Αυτο μπορεί να συμβεί είτε στο εργαστήριο είτε στο περιβάλλον της μήτρας.

Εκκολαπτόμενη βλαστοκύστη- το τροφοεκτόδερμα
έχει αρχίσει να προσεκβάλει από τη διαφανή ζώνη.
hatching hatch

 

Η βλαστοκύστη αυξάνει σε μέγεθος και βγαίνει από το πρωτεϊνικό της κέλυφος (εκκόλαψη).
hatched twins

 

Έκκολαφθείσα βλαστοκύστη. Η βλαστοκύστη έχει εξέλθει τελείως από τη διαφανή ζώνη.
vlastokysti

 


Η ανατομία της καλής βλαστοκύστης

nice-blastocyst 1. Διογκωμένη βλαστοκύτη

Ο όγκος της κοιλότητας της βλαστοκύστης είναι τώρα μεγαλύτερος από αυτόν που πρώιμου εμβρύου.

icm 2. εσωτερικής κυτταρική μάζα=Κύτταρα που θα γίνούν το εμβρυο.

Συμπαγή Κύτταρα και πολλά

trophect 3. τροφοεκτόδερμα=
Κύτταρα που θα γίνουν ο πλακούντας

Τροφοεκτόδερμα- Συμπαγή Κύτταρα και πολλά

Η διαφανής ζώνη λεπτή

 

Βλ.Βαθμολόγηση βλαστοκύστεων

blogatbottom