ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Τα έμβρυα μεταφέρονται με ένα μαλακό, λεπτό καθετήρα

 

embryo-transfer embryo-catheter

Μικροσκοπικές εικόνες από Εμβρυομεταφορά

emrbyotransfer Ο καθετήρας εμβρυομεταφοράς και τα τρία επιλεγμένα έμβρυα
embryotransfer-picture Τα έμβρυα αναρροφόνται μέσα στον καθετήρα
embryos Ένα από τα έμβρυα μέσα στον καθετήρα. Ο καθετήρας με τα έμβρυα στη συνέχεια δίνεται στον γυναικολόγο.

 

 

Υπερηχογραφικές εικόνες από Εμβρυομεταφορά.........

 

ultrasound Υπερηχογράφημα κατά τη διάρκεια της Εμβρυομεταφοράς
ultrasound_embryos δομή της μήτρας
ultrasound-transfer Μήκος του καθετήρα
embryo-transfer Τοποθέτηση εμβρύων