ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 kosmoball300

   

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

   

ΗΛΙΚΙΑ
ΔΙΕΓΕΡΣΗ
ΩΟΛΗΨΙΑ

egg   sperm

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 

ΩΑΡΙΟ

arrow

ΣΠΕΡΜΑ  
    ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΟΣ
ΜΙΚΡΟ-ΚΛΑΣΣΙΚΗ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

    ivf-fert    

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛ/ΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΔΙΕΓΕΡΣΗ

  embryo    
         
    ΕΜΒΡΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
    embryo-transfer    
 
  implant   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΡΜΟΝΕΣ
    ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ