Τρίτη, Ιουν 25th

Last updateΠαρ, 23 Φεβ 2018 8pm

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

Άρθρα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΜΒΡΥΩΝ

Μορφολογική κλίμακα εμβρύων

 

embryo embryo 1
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ. ΣΩΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
embryos frags 2
ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ. <10% ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ. ΣΩΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

 

grade3 3b 3
ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ, ΚΑΙ/Η ΩΣ 30% ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ. ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
emby grade4 4
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΙΔΙΑ. ΚΑΙ / Η >30% ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΡΗΝΩΝ
embryon embryo-pics 5
100% ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ.
ΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΜΒΡΥΟ

 

ivf

Metabolomics- μέθοδος αξιολόγησης της αναπτυξιακής δυνατότητας των εμβρύων

blogatbottom