ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΟΥ

Νομοθετικές ρυθμίσεις και έρευνα εμβρύου


Η νομοθεσία στην ερευνά των ανθρωπίνων εμβρύων καθώς και στην προεμφυτευτικη διάγνωση, διαφέρει από κράτος σε κράτος.

Σε κάποια κράτη όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι κανόνες για έρευνα έχουν ρυθμιστεί από μία επιτροπή (ΗFEA: Οργανισμός εμβρυολογίας & ανθρώπινης γονιμοποίησης) ενώ σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Γαλλία μόλις πρόσφατα έχει επιτραπεί η προεμφυτευτικη διάγνωση.

Η ΗFEA είναι μια νόμιμη ανεξάρτητη επιτροπή έλεγχου, αποτελούμενη από επιστήμονες και ηθικολόγους που κάνουν αναφορά στο υπουργείο Υγείας. Βάζει πίεση στους επιστήμονες να αιτιολογούν τι είναι απαραίτητο να γίνεται και τι επιθυμητό.

Η HFEA θέτει ως όριο για ερευνά εμβρύου τις πρώτες 14 ημέρες (όσο δηλαδή μπορεί να ζήσει in vitro).
Οι ΗΠΑ έχουν την Εθνική Βιοηθική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συμβουλεύεται τον Πρόεδρο, χωρίς όμως να είναι επίσημα αυστηρός οργανισμός.

Η Βρετανική βουλή λειτουργεί κάτω από τις οδηγίες της HFEA και επιτρέπει τον κλωνισμό μόνο για θεραπευτικούς λόγους.

Τον Νοέμβριο του 2001, η εθνική επιτροπή της Αμερικανικής Αναπαραγωγής (ASRM) ανακοίνωσε ότι ο κλονισμός για αναπαραγωγή δεν επιτρέπεται,

Η ερευνά έδειξε ότι στο ανθρώπινο είδος ο κλωνισμός θα είχε πολλές αποτυχίες (το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τον κλωνισμό ζωών όπως και με την Ντόλυ). Η ESHRE (Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και Εμβρυολογία) έχει βάλει προσωρινό φρένο στον κλονισμό και δεν εγκρίνει ούτε την επιλογή φύλου.

 

Στην Ελλάδα, ψηφίστηκε για πρώτη φορά σχετικό νομοσχέδιο στις 10 Δεκεμβρίου 2002. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται η κλωνοποιηση
Τέλος, επιτρέπεται η προεμφυτευτικη διάγνωση μόνο όταν πρόκειται για κληρονομικές ασθένειες και η επιλογή φύλου μόνο για περιπτώσεις φυλοσύνδετων ασθενειών.